Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 27356ARCHIWALNE z dnia 18.05.2018 r.

 • Oferty do
  30

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz

do spraw: archiwum zakładowego

w Wydziale Archiwum Zakładowego i Obsługi Kancelaryjnej Biura Dyrektora GeneralnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

WARUNKI PRACY

Wysiłek fizyczny; Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych; Elastyczne godziny pracy; Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • przejmowanie z komórek organizacyjnych Ministerstwa dokumentacji spraw zakończonych w trybie i na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej. Dbanie o prawidłowe rozmieszczenie przejętej dokumentacji w archiwum i właściwe jej zabezpieczenie;
 • przechowywanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie i udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym. Udzielanie instruktażu i współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych i przekazywania akt do archiwum;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją tworzoną lub gromadzoną przez komórki organizacyjne Ministerstwa (tradycyjną i w systemie służącym do elektronicznego zarządzania dokumentacją - EZD) i bieżące wsparcie pracowników Ministerstwa w zakresie obsługi systemu EZD;
 • wykonywanie kwerend archiwalnych. Udzielanie informacji zainteresowanym na podstawie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym w postaci pisemnej odpowiedzi lub reprodukcji materiałów;
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie jej na makulaturę oraz udział w pracach komisji oceny dokumentacji niearchiwalnej. Przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego;
 • przyjmowanie i odbieranie przesyłek kierowanych do Ministerstwa, w tym przesyłek kierowanych na skrytkę Ministerstwa na ePUAP, elektroniczną skrzynkę korespondencyjną mc@mc.gov.pl i przekazanych na informatycznych nośnikach danych. Osobiste odbieranie korespondencji z Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji;
 • rejestrowanie korespondencji w systemie służącym do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz jej odwzorowanie cyfrowe. Rejestrowanie dokumentów w składzie chronologicznym i rejestrowanie informatycznych nośników danych w składzie informatycznych nośników danych;
 • rozdział przesyłek wpisanych do rejestru przesyłek wpływających do właściwych komórek organizacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i aktów wykonawczych do ustawy;
 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
 • znajomość Pakietu MS Office;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność organizacja pracy własnej;
 • zorientowanie na osiągnięcie celów;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historyczne ze specjalizacją archiwistyka lub studia podyplomowe z zakresu archiwistyki lub wyższe z zakresu administracji
 • doświadczenie zawodowe: w pracy archiwalnej lub doświadczenie zawodowe w komórkach obsługowych urzędu administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • kursy, warsztaty z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • znajomość systemu EZD służącego do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Ministerstwie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Referendarz /WAZOK/BDG/MC- zastępstwo”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Co oferujemy naszym pracownikom?

•   rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
•   rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
•   stabilne zatrudnienie;
•   ruchomy czas pracy;
•   możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
•   dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
•   HydePark – fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
•   Strefę Mocy – miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
•   Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone
w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3376

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Skodowska-Galas

Komórka organizacyjna: BDG

Wprowadzono: 18.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×