Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 27357ARCHIWALNE z dnia 18.05.2018 r.

 • Oferty do
  30

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: obsługi realizacji procesów inwestycyjnych

w Zespole do Spraw Inwestycji i Zarządzania Nieruchomością Biura Dyrektora GeneralnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

WARUNKI PRACY

Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa); Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji tj. przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, weryfikacja opracowanej przez projektanta dokumentacji i udział w jej odbiorze;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów, poprzez przygotowanie dokumentów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w tym projektu umowy na roboty budowlane, udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz koordynowanie prac na etapie ich realizacji;
 • udział w procedurach odbiorowych zadań inwestycyjnych i remontowych od podmiotów zewnętrznych oraz rozliczanie tych zadań;
 • prowadzenie spraw związanych z wyborem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami. Nadzór nad realizacją tych umów oraz ich rozliczanie;
 • przygotowywanie informacji i sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami dotyczących aspektów technicznych obiektu;
 • udział w planowaniu budżetowym zadań inwestycyjnych i remontowych, opracowywanie programów inwestycji;
 • organizowanie, w czynnym obiekcie, działań mających na celu udostępnienie Wykonawcy frontu robót w ramach nadzorowanej inwestycji, w tym bieżące komunikaty o stanie prac, wyłączeniach czy harmonogramowanie relokacji pracowników w związku z udostępnianiem kolejnych obszarów celem prowadzenia robót budowlanych;
 • występowanie jako reprezentant urzędu w relacjach z wykonawcami, innymi urzędami oraz instytucjami w ramach realizowanych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w realizacji robót budowlanych lub projektowaniu budowlanym
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • znajomość ustawy prawo budowlane i przepisów wykonawczych;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • znajomość zagadnień z dziedziny finansów publicznych;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zorientowanie na osiąganie celów;
 • dobra znajomość oprogramowania pakietu Microsoft Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie uprawnień budowlanych;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista/ZIiZN/BDG/MC”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Co oferujemy naszym pracownikom?

•   rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
•   rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
•   stabilne zatrudnienie;
•   ruchomy czas pracy;
•   możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
•   dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
•   HydePark – fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
•   Strefę Mocy – miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
•   Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone
w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3052

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Skodowska-Galas

Komórka organizacyjna: BDG

Wprowadzono: 18.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×