Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 24295ARCHIWALNE z dnia 21.03.2018 r.

 • Oferty do
  4

  kwietnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz

w Wydziale Odznaczeń i Mianowań w Departamencie UroczystościMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 - 926 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego). - Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe. - Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy, brak podjazdów. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. Brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach.

ZAKRES ZADAŃ

 • Weryfikacja na podstawie akt kombatanckich wniosków składanych przez władze naczelne organizacji i stowarzyszeń kombatanckich o uhonorowanie kombatantów mianowaniem na pierwszy stopień oficerski podporucznika i wyższe stopnie oficerskie.
 • Weryfikacja i opiniowanie wniosków o uznanie stopnia wojskowego nadanego w okresie konspiracji niepodległościowej przez uprawnione władze wojskowe w Kraju i na Uchodźstwie.
 • Sporządzanie projektów: postanowienia Prezydenta RP o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego podporucznika oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej o nadaniu wyższych stopni oficerskich na podstawie ustawy z 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym;
 • Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Dyrektora Departamentu Kadr MON o mianowanie na pierwszy stopień oficerski podporucznika i wyższe stopnie oficerskie z tytułu zasług dla niepodległości Polski w oparciu o zapisy ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP.
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji z władzami naczelnymi organizacji i stowarzyszeń kombatanckich w zakresie realizacji wniosków o mianowania na wyższe stopnie wojskowe.
 • Sporządzanie na potrzeby Szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych oraz Dyrektora Departamentu Kadr MON wyciągów z postanowień Prezydenta RP i decyzji Ministra Obrony Narodowej o nadaniu wyższych stopni oficerskich.
 • Sporządzanie listów gratulacyjnych Szefa Urzędu oraz pism informacyjnych i porządkowych do władz naczelnych organizacji i stowarzyszeń kombatanckich.
 • Informowanie uprawnionych organów o stanie realizacji wniosków o mianowanie znajdujących się w Urzędzie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe humanistyczne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • Znajomość historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej oraz lat 1945-1989.
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 • znajomość przepisów ustawy z 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym;
 • znajomość przepisów ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość przepisów rozporządzenia MON z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe;
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historyczne o profilu historia wojskowości
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.04.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  ul. Wspólna 2/4
  00 - 926 Warszawa
  Z dopiskiem "referendarz WOiM”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Proponowane wynagrodzenie: 2800 zł brutto wynagrodzenie zasadnicze
Informacje pod nr tel 22 336 77 81; 22 336 77 80 lub e-mail: teresa.murawska@kombatanci.gov.plLiczba odwiedzin: 2811

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Udostępnił: Teresa Murawska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 21.03.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×