Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 17480ARCHIWALNE z dnia 01.11.2017 r.

 • Oferty do
  13

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1,0
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: dostępu do infrastruktury technicznej

w Wydziale Infrastruktury Technicznej w Departamencie Hurtowego Rynku TelekomunikacyjnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20

WARUNKI PRACY

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie; - wyjazdy na delegacje służbowe krajowe i zagraniczne; - praca pod presją czasu; - możliwość poruszania się po budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych – obecność wind i podjazdu z tyłu budynku; - praca na drugim piętrze, w pokoju, który jest klimatyzowany; - toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku; - narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy; - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej oraz rozstrzygnięcia sporów dotyczących dostępu do infrastruktury technicznej;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rozstrzygnięcia sporów dotyczących dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • opracowywanie i wdrażanie modeli w zakresie współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz operatorami sieci;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zapewnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości, w tym do budynku oraz punktu styku, w tym w opracowywaniu projektów decyzji;
 • prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia wysokości kosztu netto świadczenia usługi powszechnej, w tym opracowywanie projektów decyzji;
 • prowadzenie działań na rzecz wsparcia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a podmiotami wykonującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej;
 • opiniowanie i udział w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych jak i wspólnotowych (udział w Grupach Roboczych ERG) oraz w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów z zakresu telekomunikacji w szczególności dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz technicznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, o dostępie do informacji publicznej, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
 • znajomość: europejskich regulacji prawnych rynku telekomunikacyjnego w zakresie rynku telekomunikacyjnego, problematyki związanej z rynkiem telekomunikacyjnym w szczególności z zakresu dostępu do infrastruktury, regulacji unijnych w zakresie regulacji rynków hurtowych (tzw. pakiet regulacyjny), pojęć telekomunikacyjnych w celu identyfikowania problemów i stosowania odpowiednich rozwiązań;
 • wiedza z zakresu ekonomii, budowy przyłączy czy instalacji telekomunikacyjnych oraz w zakresie współkorzystania z infrastruktury technicznej nietelekomunikacyjnej;
 • umiejętność: prowadzenia analiz ekonomicznych, interpretacji przepisów, biegła znajomość MS Office (w szczególności MS Excel oraz MS Power Point);
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Główny specjalista DHRT-WIT-3”
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
w placówce pocztowej.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
-   sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
-   test wiedzy;
-   test językowy;
-   test kompetencyjny;
-   rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.Liczba odwiedzin: 1790

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Skurczyńska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 01.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×