Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 9650ARCHIWALNE z dnia 25.03.2017 r.

 • Oferty do
  31

  marca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

archiwista

w Oddziale Zbiorów FotograficznychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie, narzędzie pracy - komputer, dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety, bariera architektoniczna - wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Reprezentowanie instytucji na zewnątrz.

ZAKRES ZADAŃ

 • wprowadzanie danych na temat formy i treści zdjęć do systemu informatycznego w ramach retrokonwersji pomocy archiwalnych
 • opracowywanie zasobu materiałów fotograficznych
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie i policealne o profilu archiwalnym
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w archiwum lub miejscu kultury/pamięci lub administracji publicznej
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows
 • znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • znajomość prawa archiwalnego
 • sumienność i dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w zakresie archiwistyki audiowizualnej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Narodowe Archiwum Cyfrowe
  ul. Hankiewicza 1 pok. 206
  02-103 Warszawa

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://www.nac.gov.pl/praca

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Daty skrajne przy spełnianiu wymogu doświadczenia zawodowego/stażu pracy nie mogą budzić wątpliwości.
Proponowany mnożnik 1,335.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami/kandydatami (drogą elektroniczną lub telefonicznie), tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do NAC. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od momentu zakończenia rekrutacji.
Oferty można składać osobiście w siedzibie NAC, sekretariat pokój 206, II p. w godzinach 8-16 oraz listownie z dopiskiem na kopercie "OZF-2017".

Przewidywany termin zakończenia umowy na zastępstwo to marzec 2019 r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.Liczba odwiedzin: 4754

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

Udostępnił: Joanna Siemicka

Komórka organizacyjna: samodzielne stanowisko ds. kadrowych

Wprowadzono: 25.03.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×