Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie o naborze nr 36353ARCHIWALNE z dnia 19.10.2018 r.

 • Oferty do
  26

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: wykroczeń

Zespół Wykroczeń Wydziału PrewencjiMiejsce wykonywania pracy:

Ostrów Mazowiecka

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
ul. płk. Karola Piłata 12
07-300 Ostrów Mazowiecka

WARUNKI PRACY

- współpraca z pracownikami urzędów i instytucji administracji państwowej - oświetlenie naturalne i sztuczne - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - wymuszona pozycja ciała

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie czynności administracyjnych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, w ramach postępowań prowadzonych przez Zespół Wykroczeń
 • Prowadzenie rejestru Spraw o Wykroczenia , skorowidza RSOW. Rejestracja postępowań wyjaśniających ws. o wykroczenia w elektronicznym systemie ERSOW zgodnie z obowiązującym terminem rejestracji.
 • Prowadzenie rejestru spraw zakończonych prawomocnym postępowaniem mandatowym.
 • Prowadzenie teczek zagadnieniowych dotyczących sporządzonych wniosków, wyroków postępowań sądowych i wokand.
 • Bieżąca aktualizacja wokand o informacje dotyczące merytorycznych rozstrzygnięć poszczególnych spraw.
 • Sprawdzanie karalności osób ukaranych za wykroczenia drogowe, na które sporządzono wnioski o ukaranie.
 • Prowadzenie korespondencji z uprawnionymi podmiotami w zakresie spraw o wykroczenia: Sąd, Prokuratura, firmy ubezpieczeniowe.
 • Wprowadzanie co miesiąc do systemu SESPOL danych dotyczących zakończonych spraw o wykroczenia.
 • Sprawdzanie karalności osób ukaranych za wykroczenia drogowe, na które sporządzono wnioski o ukaranie.
 • Dostarczanie praw jazdy, wniosków o ukaranie oraz dokumentacji dotyczącej spraw o wykroczenia do właściwych organów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 1 rok w administracji lub pracy biurowej
 • - umiejętność interpretacji przepisów
 • - umiejętnośc przewidywania i rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska
 • - umiejętnośc organizacji pracy na danym stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • - samodzielność
 • - kreatywność
 • - znajomość Kodeksu Wykroczeń i Kodeksu Postępowania Admnistracyjnego
 • - dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
  07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. płk. Karola Piłata 12

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. płk. Karola Piłata 12
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. płk. Karola Piłata 12 e-mail: bip.kppostrowmaz@mazowiecka.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. płk. Karola Piłata 12
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dane kontaktowe:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. płk. Karola Piłata 12
szczegółowych informacji udziela Zespól Kadr i Szkolenia
tel. (29) 7469223

Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem
na kopercie i w liście motywacyjnym
"Ogłoszenie na stanowisko w korpusie służby cywilnej nr ..........."

Proponowane wynagrodzenie: 2.100,- brutto

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1684

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Udostępnił: Beata Krajewska

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 19.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×