Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Ogłoszenie o naborze nr 7477ARCHIWALNE z dnia 16.01.2017 r.

 • Oferty do
  23

  stycznia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komedant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: prezydialnych

w Zespole PrezydialnymMiejsce wykonywania pracy:

Garwolin

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
ul. Stacyjna 23
08-400 Garwolin

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, wymuszona pozycja ciała, oświetlenie naturalne i sztuczne, praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, brak windy, przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, na parterze usytuowana jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego
 • rozdzielanie korespondencji zgodnie z dekretacją na jednostki i komórki organizacyjne
 • nadzorowanie i koordynowanie rozliczania dokumentów zarejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy biurowej
 • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.01.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
  ul. Stacyjna 23
  08-400 Garwolin
  pokój nr 204

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "oferta na stanowisko inspektora Zespołu Prezydialnego", od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Procedura kwalifikacyjna prowadzona jest zgodnie z (umieszczonym na stronie BIP komendy) Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej, zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Proponowane wynagrodzenie brutto 1873,84 plus przysługujący dodatek za wysługę lat (nie mniej niż 2000 zł brutto). Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Przewidywany termin zatrudnienia do 11 czerwca 2017 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. /25/ 684-02-21Liczba odwiedzin: 1819

Wytworzył/odpowiada: Komedant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Udostępnił: Andrzej Dróżdż

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 16.01.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×