Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 7476ARCHIWALNE z dnia 14.01.2017 r.

 • Oferty do
  19

  stycznia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Samodzielnym Jednoosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych SkarbowychMiejsce wykonywania pracy:

Oława

Oława
Urząd Skarbowy w Oławie
ul. Lwowska 1
55-200 Oława

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24,26
53-333 Wrocław

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno – biurowa, jednozmianowa, - praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - praca w budynku 3 kondygnacyjnym, - pomieszczenie biurowe z klimatyzacją, na parterze budynku - oświetlenie naturalne i sztuczne, - obsługa urządzeń biurowych, - budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie dochodzenia w sprawach karnych skarbowych o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w związku z naruszeniem przepisów prawa podatkowego w celu penalizacji przestępstw i wykroczeń skarbowych.
 • Sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu oraz popieranie ich przed sądem w celu penalizacji przestępstw i wykroczeń skarbowych.
 • Występowanie przed sądem w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu penalizacji przestępstw i wykroczeń skarbowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: do 1 roku w obszarze stosowania przepisów prawa karnego skarbowego i postępowania karnego.
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • umiejętność redagowania pism
 • znajomość przepisów prawa karnego skarbowego i postępowania karnego
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: do 0,5 roku w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.01.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok. 05

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty można składać w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie
lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres
do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.
W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. "wymagane dokumenty i oświadczenia". Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl w zakładce „ogłoszenia/nabór/oferty pracy”
Metody i techniki naboru:
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.810,76 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1.500.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 303 94 39 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 365 27 02 (sprawy organizacyjne i formalne).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1639

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Udostępnił: Andżelika Jadach

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 14.01.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×