Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie

Ogłoszenie o naborze nr 1643ARCHIWALNE z dnia 16.07.2016 r.

 • Oferty do
  26

  lipca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy informatyk

KOMENDAMiejsce wykonywania pracy:

Tarnów

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
ul. Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów

WARUNKI PRACY

narzędzia i materiały pracy - komputer, wystąpienia publiczne, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny, brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej i eksploatacyjno-technicznej eksploatowanego sprzętu łączności i informatyki oraz materiałów eksploatacyjnych;
 • prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętem łączności i informatyki oraz materiałami eksploatacyjnymi;
 • uczestnictwo w planowaniu potrzeb w zakresie sprzętu informatyki umożliwiającego sprawną realizację zadań przez Wojskową Komendę Uzupełnień;
 • realizacja przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań administratora systemu SPIRALA - ZINT w WKU;
 • zgłaszanie do Oddziału Gospodarczego potrzeb w zakresie realizacji, remontów i napraw bieżących sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu Wojskowej Komendy Uzupełnień;
 • zapewnienie we współdziałaniu z pełnomocnikiem ochrony bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 • prowadzenie okresowych zabiegów konserwacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego, użytkowego oraz archiwizacja danych;
 • udział w instalowaniu, wdrażaniu i utrzymania w sprawności oprogramowania i sprzętu dla potrzeb WKU;
 • realizacja harmonogramów przetwarzania i przekazywania danych w SI SPIRALA-ZINT;
 • przeprowadzanie systematycznych kontroli eksploatowanych urządzeń sieci teleinformatycznych oraz prowadzenie okresowych kontroli legalności użytkowanych komputerów;
 • uczestniczenie w opracowaniu projektów rozkazów i zaleceń dotyczących spraw związanych z eksploatacją i wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
 • przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych;
 • wykonywanie meldunków w programach informatycznych za WKU oraz współpraca z osobami wykonującymi meldunki i sprawozdania w programach informatycznych pod względem właściwego ich wykonania.
 • występowanie o udostępnienie przez właściwe komórki wewnętrzne (osoby funkcyjne) WKU informacji niezbędnych dla terminowej i jakościowej realizacji przydzielonych zadań;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy:
 • udokumentowana znajomość obsługi systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowych;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;
 • znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych (drukarki, skanery, routery, itp.);
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;
 • doświadczenie w zarządzaniu systemami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku administracyjnym;
 • umiejętność obsługi różnych systemów operacyjnych oraz baz danych oraz znajomość środowiska MS OFFICE, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 Server, sieci LAN, podstawy Active Directory;
 • znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych oraz minimum jednego z rozwiązań opartego na MS SQL, MySQL, Informix;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z administracją sieciami TCP/IP, rozwiązywanie problemów, rozbudowa, tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej;
 • znajomość obsługi pakietu graficznego CorelDRAW, Photoshop, GIMP;
 • znajomość języka PHP, HTML;
 • dyspozycyjność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wynikającego z przepisu art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z póżn. zm.).
 • kopie świadectw lub dyplomów ukończonych kursów i szkoleń;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.07.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
  ul. Dąbrowskiego 11
  33-100 TARNÓW   
  Z dopiskiem „OFERTA PRACY”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1655

Wytworzył/odpowiada: Wojskowy Komendant Uzupełnień

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie

Udostępnił: Barbara Zaborek-Witek

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 16.07.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×