Komenda Miejska Policji w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 19514ARCHIWALNE z dnia 18.12.2017 r.

 • Oferty do
  27

  grudnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz koordynacji zadań

w Zespole ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i PracyMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Krakowie
ul. Siemiradzkiego 24
31-137 Kraków

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa. Realizacja obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz koordynacja zadań. - obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu, - praca w pomieszczeniu usytuowanym na II piętrze w części budynku nieprzystosowanej dla osób niepełnosprawnych, - praca częściowo w terenie (oględziny miejsc zdarzeń w związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi w sprawie wypadków, przeprowadzanie szkoleń i kontroli zakresie bhp oraz medycyny pracy w jednostkach i komórkach organizacyjnych KMP w Krakowie)

ZAKRES ZADAŃ

 • Przewodniczenie pracom komisji ustalajacych przyczyny oraz okoliczności wypadków funkcjonariuszy KMP w Krakowie,
 • Koordynowanie pracy Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy KMP w Krakowie,
 • Planowanie oraz opracowywanie programów szkoleń w dziedzinie bhp,
 • Opracowywanie programów kontroli, kontrolowanie warunków służby/pracy oraz zasad przestrzegania przepisów bhp przez funkcjonariuszy i pracowników,
 • Udział w realizacji analizy i oceny ryzyka zawodowego, identyfikacji zagrożeń na stanowiskach służby/pracy oraz ich aktualizacja,
 • Kontrolowanie zasadności wystawiania skierowań dla funcjonariuszy i pracowników na szczepienia ochronne, badania profilaktyczne, okresowe, kontrolne oraz weryfikowanie ich treści pod względem formalnym,
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie warunków służby/pracy, badań środowiska służby/pracy oraz czynników szkodliwych dla zdrowia, profilaktycznych badań lekarskich,
 • Udział w pracach komisji powoływanej do oceny i kwalifikacji warunków służby jako uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • staż pracy: w służbie BHP
 • umiejętność intrepretacji przepisów oraz organizacja pracy własnej,
 • obiektywizm i wnikliwość w ocenie faktów,
 • samodzielność i odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji, komunikatywność oraz umiejetność pracy w zespole,
 • znajomość przepisów prawa pracy w zakresie bhp,
 • znajomość przepisów kpa,
 • umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz programu Lex

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnyc
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.12.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Krakowie
  ul. Siemiradzkiego 24
  31-137 Kraków

  Dziennik Podawczy, parter pok. nr 11
  od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa. Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną oraz nr ogłoszenia. Aplikacje nie spełniające wymagań, jak również złożone po terminie ( tj. po 22 grudnia 2017r.) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie (prosimy o podanie aktualnych nr telefonów i adresów e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod nr tel. (12) 61 52 516
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3049

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Krakowie

Udostępnił: Izabela Rudnicka

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr

Wprowadzono: 18.12.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×