Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 21047ARCHIWALNE z dnia 20.01.2018 r.

 • Oferty do
  1

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: sporządzania list wynagrodzeń

w Dziale FinansowymMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Adres urzędu:

30-134 Kraków
ul. Kołowa 3

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze. Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się - brak podjazdu, brak windy z automatyczna obsługą. Praca biurowa w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, fax, niszczarka).

ZAKRES ZADAŃ

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń w programie komputerowym CDN OPTIMA
 • naliczanie zasiłków płatnych z ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 • sporządzanie kart wynagrodzeń związanych z naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem pochodnych od wynagrodzeń (podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy)
 • prowadzenie na bieżąco analizy zaszłości finansowych - zobowiązań wobec budżetu
 • uzgadnianie na bieżąco kont syntetycznych i analitycznych związanych z rozliczaniem wynagrodzeń
 • sporządzanie poleceń księgowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w układzie budżetu zadaniowego
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS - obsługa programu "Płatnik"

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne lub pokrewne
 • staż pracy: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • staż pracy: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • komunikatywność,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  30-134 Kraków
  ul. Kołowa 3 z dopiskiem "oferta pracy"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: zł. 3.100,00 dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenie powinno być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Wzór oświadczenia dostępny na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu. Uprzejmie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z kandydatkami/kandydatami, których oferty spełniły wymagania formalne (prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu). Złożonych ofert nie odsyłamy, z nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (12) 623-28-24 lub (12) 623-28-11Liczba odwiedzin: 3987

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Udostępnił: Maria Dudek

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko pracyds. kadr

Wprowadzono: 20.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×