Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Ogłoszenie o naborze nr 4216ARCHIWALNE z dnia 05.10.2016 r.

 • Oferty do
  18

  października

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: popularyzacji i badań naukowych

w Oddziale IV - ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacjiMiejsce wykonywania pracy:

Zielona Góra

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Aleja Wojska Polskiego 67a
65-762 Zielona Góra

WARUNKI PRACY

wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych
praca w kurzu archiwalnym, zagrożenie mikrobiologiczne, stres związany z reprezentacją urzędu,
narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, aparat;
brak barier architektonicznych: swoboda poruszania się po budynku, windy i podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety;

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowuje założenia polityki informacyjnej i promocyjnej Archiwum w celu budowania pozytywnego wizerunku.
 • Koordynuje i realizuje współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie popularyzacji zasobu. Przygotowuje materiały, umowy sponsorskie i o współpracy.
 • Koordynuje i realizuje projekty badawcze, wystawiennicze i edukacyjne.
 • Koordynuje prace naukowe, wystawy i pokazy, konferencje i zebrania naukowe. Koordynuje uczestnictwo w nich pracowników.
 • Koordynuje i realizuje współpracę z uczelniami wyższymi, ośrodkami i stowarzyszeniami naukowymi, zawodowymi i regionalnymi m.in. w zakresie edukacji archiwistów i konserwatorów. Przyjmuje wycieczki szkolne, studenckie itp. i prowadzi zajęcia i pokazy materiałów archiwalnych.
 • Reprezentuje Archiwum w wydarzeniach naukowych organizowanych przez inne archiwa i instytucje naukowe w kraju i zagranicą.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe pożądane o specjalności historia lub archiwistyka
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze archwalnym
 • obsługa komputera, urządzeń i programów biurowych oraz programów graficznych (indesigne, photoshop, corel draw)
 • wiedza z zakresu historii regionalnej i historii Polski,
 • komunikatywność, otwarty stosunek do klienta, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych,
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość procedur związanych z tworzeniem projektów oraz zasad ich rozliczania,
 • poprawna retoryka i umiejętności edytorskie,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.10.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe
  Aleja Wojska Polskiego 67a
  65-762 Zielona Góra

  z dopiskiem "nabór na stanowisko specjalisty w O-IV"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze 2.485,00 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania, pod warunkiem, że wpłynie do urzędu w ciągu trzech dni roboczych od daty nadania. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, nie odsyła się ofert. Oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Regulamin naboru oraz wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej Archiwum w zakładce "Informacje - Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 329 98 01.


Liczba odwiedzin: 1176

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Udostępnił: Katarzyna Ostrycharczyk

Komórka organizacyjna: Dział Administracji i Kadr

Wprowadzono: 05.10.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×