Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 6082ARCHIWALNE z dnia 01.12.2016 r.

 • Oferty do
  11

  grudnia

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Lubuski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: ewidencji budżetu zadaniowego

w Zespole Finansowo-KsięgowymMiejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

WARUNKI PRACY


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
  Zadania wykonywane w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze.

Praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • ewidencja wydatków w układzie zadaniowym oraz sporządzanie analiz i informacji z wykonania budżetu zadaniowego
 • ewidencja dochodów budżetowych i terminowe odprowadzanie ich na centralny rachunek budżetu państwa
 • wykonywanie zadań kasjera
 • wykonywanie czynności rachunkowych w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • rozliczanie kosztów wynikających z podróży służbowych pracowników
 • bieżące prowadzenie rejestru zaliczek, faktur oraz kontrolowanie ich rozliczenia, bieżące sporządzanie płatności bezgotówkowych
 • sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz księgowanie dokumentów na kontach analitycznych i syntetycznych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • naliczanie płac pracownikom, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie dokumentacji tych świadczeń

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : powyżej 6 miesięcy w administracji lub w pracy biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych
 • znajomość kodeksu pracy
 • znajomość przepisów regulujących rozliczanie delegacji służbowych
 • znajomość przepisów regulujących działanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej
 • znajomość obsługi komputera (MS Office, programy finansowo-księgowe)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.12.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Jagiellończyka 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej na stanowisku starszy specjalista"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowana wysokość wynagrodzenia: 2800 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy - od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego - zgodnie z ustawą o służbie cywilnej).

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie: http://goo.gl/xRS2ZG

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Pierwszym etapem rekrutacji będzie analiza formalna nadesłanych ofert.
Informacje o osobach niezakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji oraz o osobach zakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji, a także informacje o terminie i formie następnego etapu naboru zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 1192

Wytworzył/odpowiada: Lubuski Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Patryk Ciepły

Komórka organizacyjna:

Wprowadzono: 01.12.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×