Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 3568ARCHIWALNE z dnia 15.09.2016 r.

 • Oferty do
  20

  września

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: cudzoziemców

w Wydziale Spraw Obywatelskich i CudzoziemcówMiejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

Adres urzędu:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

WARUNKI PRACY

- nietypowe godziny pracy (praca do godz. 17-tej w wybrane dni), - stres związany z obsługą klientów (obywatele polscy, obywatele innych państw, podmioty prawne), - zagrożenie korupcją (praca na stanowisku wiąże się z wydawaniem szeregu zezwoleń i dokumentów), - budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

ZAKRES ZADAŃ

 • doradzanie klientom urzędu i udzielanie informacji w zakresie legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców oraz w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego,
 • asystowanie przy wypełnianiu wniosków składanych przez klientów, dokonywanie wstępnej analizy i selekcji dokumentów,
 • analizowanie i uzupełnianie/gromadzenie materiału dowodowego w przydzielonych przez kierownika sprawach,
 • przygotowywanie projektu decyzji w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy,
 • opracowywanie sprawozdań statystycznych z pracy oddziału oraz ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania,
 • wydawanie dokumentów dla cudzoziemców.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o obywatelstwie polskim, o udzielaniu cudzoziemcom ochrony, Kodeks postępowania administracyjnego, Konstytucja RP,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • wiedza na temat sytuacji międzynarodowej, geografii, tendencji w migracji i ich przyczyn,
 • znajomość pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej,
 • umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych i bezprecedensowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą zastrzeżone,
 • przeszkolenie z zakresu systemu informatycznego „Pobyt”.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.09.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  Kancelaria Ogólna Urzędu
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

•   w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
•   dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
•   wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
•   list motywacyjny powinien być własnoręcznie podpisany,
•   osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
•   oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
•   oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
•   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/7115 263.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2312

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Agnieszka Mróz

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 15.09.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×