Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 17722ARCHIWALNE z dnia 09.11.2017 r.

 • Oferty do
  19

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Wydziale Łączności i Informatyki, Sekcja Wsparcia Merytorycznego i TechnologiiMiejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa przy komputerze - konieczność przemieszczania się po obiekcie - kierowanie pojazdem służbowym Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: - pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym - praca przy monitorze komputerowym po. połowy dobowego wymiaru czasu pracy - praca w podstawowym wymiarze czasu pracy, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 - obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę

ZAKRES ZADAŃ

 • Uzgadnianie działań związanych z tworzeniem specyfikacji przetargowych na zakupy sprzętu łączności i informatyki oraz koordynowanie ich realizacji w Wydziale.
 • Prowadzenie ewidencji zawartych umów i porozumień na okoliczność realizacji merytorycznych zadań przez Wydział oraz nadzór nad przestrzeganiem ich zapisów. Prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie.
 • Prowadzenie działań zmierzających do podpisania umów o świadczenie usług i dostaw, niezbędnych do funkcjonowania systemów teleinformatycznych Policji.
 • Przygotowywanie dokumentacji inicjującej proces postępowań szkodowych w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu, którego komórką gospodarującą jest Wydział Łączności i Informatyki oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad przebiegiem postępowań szkodowych prowadzonych przez jednostki terenowe i komórki organizacyjne KWP w zakresie mienia łączności i informatyki.
 • Organizacja szkoleń przeznaczonych dla służb łączności i informatyki.
 • Przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących właściwą pracę Wydziału Łączności i Informatyki.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem procedur i procesów Systemu Kontroli Zarządczej w Wydziale.
 • Przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz na potrzeby kierownictwa Wydziału oraz na zlecenie KGP w zakresie objętym działalnością Wydziału.
 • Udział w tworzeniu regulaminów funkcjonowania jednostek policji w zakresie łączności i informatyki z uwzględnieniem polityki (celów) realizowanych przez KWP i KGP.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenie w pracy
 • podstawowa znajomość systemów
 • komunikatywność
 • praca w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • zdolności interpersonalne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w obszarze teleinformatyki
 • znajomość systemów teleinformatycznych (w tym systemów funkcjonujących w Policji)
 • prawo jazdy kat. B
 • praca w zespole
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.636,68 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 18.02.2018 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 3174

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Anna Watral

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 09.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×