Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Ogłoszenie o naborze nr 6202ARCHIWALNE z dnia 06.12.2016 r.

 • Oferty do
  16

  grudnia

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: prowadzenia elektronicznej i manualnej ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego oraz ewidencji zdarzeń drogowych

w Wydziale Ruchu DrogowegoMiejsce wykonywania pracy:

Łuków

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie
ul. Międzyrzecka 9, 21-400 Łuków

WARUNKI PRACY

- praca w siedzibie urzędu w godzinach 7.30 - 15.30;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
- naturalne i sztuczne oświetlenie;
- stanowisko pracy na parterze budynku;
- brak windy;
- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych;
- toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wprowadzanie kart informacyjnych sporządzonych na kierujących, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego do systemu KSIP;
 • Przyjmowanie, sprawdzanie poprawności merytorycznej kart Mrd 5/1 oraz wprowadzanie na ich podstawie danych do systemu KSIP;
 • Wprowadzenie danych z kart Mrd 2/2 do systemu informacyjnego SEWIK dotyczących kolizji i wypadków drogowych zaistniałych na terenie powiatu łukowskiego;
 • Wprowadzenie danych do systemu SESPOL, sprawdzanie zgodności wprowadzonych danych do bazy z formularzem;
 • Prowadzenie korespondencji z innymi jednostkami Policji, dotyczącej konieczności uzupełniania danych zawartych w dokumentacji dotyczących naruszeń przepisów ruchu drogowego;
 • Sporządzanie zaświadczeń i informacji dotyczących naruszeń przepisów ruchu drogowego przez kierujących dla potrzeb osób fizycznych, sądów i innych uprawnionych instytucji;
 • Opracowywanie i sporządzanie korespondencji dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Ruchu Drogowego, w tym zastępowanie w przypadku nieobecności prowadzącej dokumentację sekretariatu WRD.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • - znajomość obsługi komputera oraz programów Windows i pakiet MS Office;
 • - umiejętność interpretacji przepisów;
 • - łatwość nawiązywana kontaktów;
 • - umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.12.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zespół Prezydialny pokój nr 10
  Komenda Powiatowa Policji w Łukowie
  ul. Międzyrzecka 9, 21-400 Łuków
  z dopiskiem na kopercie - inspektor Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Propowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: wysokość mnożnika 1,1099 kwoty bazowej, 2079,78 złotych (brutto).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich dokumentów, własnoręcznie podpisanych, oświadczeń i listu motywacyjnego. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatki/ kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapów ( test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna) zostaną powiadomieni telefonicznie;
Test wiedzy będzie obejmował zagadnienia z zakresu: ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej, Prawo o ruchu drogowym, Zarządzenie 31 KGP z dn. 22.10.2015 r., Zarządzenie 71 KGP z dn. 19.12.2014 r. , Zarządzenie 920 KGP z 11.09.2008 r. , Zarządzenie 8 KGP z dn. 14.07.2016 r.


Liczba odwiedzin: 1849

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Udostępnił: Katarzyna Machniak

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 06.12.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×