Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 62ARCHIWALNE z dnia 02.06.2016 r.

 • Oferty do
  7

  czerwca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: Systemu Informacji Podatkowej

w Samodzielnym Oddziale AdministracyjnymMiejsce wykonywania pracy:

Piotrków Trybunalski

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wronia 65
97-300 Piotrków Trybunalski

Adres urzędu:

Izba Skarbowa w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa w siedzibie Biura Krajowej Informacji Podatkowej z możliwością wyjazdów służbowych, - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, - telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym, - wykonywanie zadań pod presją czasu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy, - miejsce pracy - III piętro w budynku sześciopiętrowym, - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - możliwość poruszania się po budynku - 2 windy, drzwi odpowiedniej szerokości, klatka schodowa z poręczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • wprowadzanie dokumentów do bazy Systemu Informacji Podatkowej w celu ich udostępnienia użytkownikom administracji podatkowej i internautom,
 • gromadzenie wydanych interpretacji w postaci dokumentu elektronicznego i wiązanie ze złożonym przez zainteresowanego wnioskiem ORD-IN w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • skanowanie przesłanych do Biura Krajowej Informacji Podatkowej wniosków ORD-IN oraz innych dokumentów związanych z wnioskiem o indywidualną interpretację prawa podatkowego w celu umieszczenia ich w SIP,
 • wyjaśnianie problemów użytkownikom Systemu Informacji Podatkowej w celu ułatwienia korzystania z aplikacji,
 • prowadzenie niezbędnej ewidencji i uczestniczenie w sporządzaniu okresowych sprawozdań w celu analizy podejmowanych działań w ramach funkcjonowania Biura KIP.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne, administracyjne lub ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.06.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 62

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji.
Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.810,76 zł.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-133.

Wzory oświadczeń można pobrać https://dsc.kprm.gov.pl/ w zakładce dla obywatela.Liczba odwiedzin: 1980

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Udostępnił: Klaudia Wątorska

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 02.06.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×