Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 11203ARCHIWALNE z dnia 23.05.2017 r.

 • Oferty do
  2

  czerwca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: obsługi dokumentacji oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w ŁodziMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

ul. Lutomierska 108/112

WARUNKI PRACY

praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na 2 piętrze

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, rejestrowanie korespondencji pracowników i funkcjonariuszy wydziału w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji. Prowadzenie ewidencji kancelaryjnej Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi i Z-cy Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi,
 • realizowanie obsługi w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób zatrudnionych w KWP w Łodzi. Współpraca z ZUS w ramach programu Płatnik w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sporządzanie miesięcznych wykazów absencji pracowników cywilnych i funkcjonariuszy Wydziału oraz Z-cy Komendanta, celem przekazania do Wydziału Finansów oraz uzupełnianie absencji w SWOP,
 • koordynowanie procesu archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Wydziale, w tym prowadzenie szkoleń z tego zakresu,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji i poleceń Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi. Prowadzenie rejestrów dokumentacji jawnej, zbiorów ewidencyjnych i pomocy kancelaryjnej określonych w przepisach resortowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: do roku w obszarze lub 1,5 roku w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • obsługa komputera
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy własnej
 • pozytywne podejście do klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 11203 "

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- wynagrodzenie: 1,2695 mnożnik kwoty bazowej tj. 2378,84 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA I SŁUŻBA" - Praca w służbie cywilnej,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznegoLiczba odwiedzin: 2256

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Udostępnił: Bożena Zacharow

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi

Wprowadzono: 23.05.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×