Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 9061ARCHIWALNE z dnia 07.03.2017 r.

 • Oferty do
  13

  marca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: rozliczeń wydatków budżetowych

w Wydziale Finansów KWP w ŁodziMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

ul. Lutomierska 108/112

WARUNKI PRACY

praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na I piętrze

ZAKRES ZADAŃ

 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz pod względem zgodności z klasyfikacją budżetową wydatków jednostek terenowych Policji realizowanych w zakresie akredytywy,
 • opracowywanie faktur i rachunków wystawionych przez biegłych, tłumaczy przysięgłych oraz inne podmioty uprawnione do wydawania opinii w zakresie prowadzonych spraw i dochodzeń,
 • obsługa funduszu operacyjnego w zakresie sporządzania planów finansowych i korekt, rozliczania podatku dochodowego i przekazywania do urzędu skarbowego, sporządzania sprawozdań, prowadzenia ewidencji wpływów i wypłat środków,
 • naliczanie należności opracowywanie wniosków funkcjonariuszy dotyczących podróży służbowych oraz kosztów dojazdów do szkół, celem ich wypłaty,
 • realizowanie obowiązków płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • ewidencjonowanie dokumentów niejawnych,
 • realizowanie procedur związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie badania osób zatrzymanych oraz zapewnienia bieżącej obsługi prawnej KWP w Łodzi i jednostek podległych (radcy prawni i kancelarie), w szczególności ustalenie i weryfikacja potrzeb w tym zakresie w garnizonie łódzkim, sporządzanie planu zamówień publicznych, a następnie bieżąca kontrola wydatków w ramach zawartych umów,
 • archiwizowanie akt spraw zakończonych i przekazanie do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w wydziale

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: do roku pracy w komórkach organizacyjnych związanych z rozliczeniami finansowymi,
 • znajomość przepisów z zakresu delegacji służbowych oraz praktyczna znajomość klasyfikacji budżetowej,
 • znajomość zasad kontroli formalno - rachunkowej dokumentów księgowych,
 • znajomość przepisów w zakresie rozliczeń biegłych, okazań, tłumaczy przysięgłych,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • asertywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w komórkach organizacyjnych związanych z rozliczeniami finansowymi,
 • praca w komórkach finansowych jednostek sektora finansów publicznych,
 • znajomość uregulowań organizacyjno - prawnych w zakresie prowadzenia i rozliczenia wydatków z Funduszu Operacyjnego,
 • znajomość uregulowań organizacyjno - prawnych w zakresie wypłat realizowanych w ramach akredytywy budżetowej,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi kasowo - bankowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 9061 "

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- wynagrodzenie: 1,2769 mnożnika kwoty bazowej+wysługa lat tj. 2392,70 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna-oświadczenia,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu.Liczba odwiedzin: 2669

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Udostępnił: Bożena Zacharow

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi

Wprowadzono: 07.03.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×