Archiwum Państwowe w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 8383ARCHIWALNE z dnia 11.02.2017 r.

 • Oferty do
  21

  lutego

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Archiwum Państwowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

archiwista

do spraw: kwerend i opieki nad zasobem

w Oddziale Opieki nad zasobem i kwerendMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Archiwum Państwowe w Łodzi, Al. Kościuszki 121, Łódź

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Łodzi, Plac Wolności 1, 91 - 415 Łódź

WARUNKI PRACY

- praca przy komputerze,
- praca fizyczna przy zdejmowaniu i układaniu akt na regałach w magazynie,

ZAKRES ZADAŃ

 • Udostępnianie akt do pracowni naukowej, konserwatorskiej i mikrofilmowej (wyłączanie, włączanie, prowadzenie ewidencji udostęnień, )
 • Przeprowadzanie kwerend dla osób prywatnych i urzędów
 • Zabezpieczanie akt (nadawanie nowych obwolut, paginowanie)
 • Przyjmowanie akt do Oddziału z archiwów zakładowych i innych instytucji.
 • Przeprowadzanie skontrum zasobu archiwalnego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie policealne , dobra znajomość języka rosyjskiego lub niemieckiego
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy praca na stanowisku archiwisty lub wykonywanie obowiązków archiwisty
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie policealne o profilu archiwistyka, umiejętność sprawnego czytania tekstu pisanego w języku rosyjskim lub niemieckim z XIX i pierwszej połowy XX wieku

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.02.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Łodzi,
  Plac Wolności 1,
  91 - 415 Łódź

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie miesięczne w wysokości ok. 2 800,00 zł brutto,
- przewidywany termin zatrudnienia - marzec 2017 r.,
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- dokładniejsze informacje udzielane będą pod numerem telefonu 42 632 02 02, 632 62 01


Liczba odwiedzin: 1997

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Archiwum Państwowego

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Łodzi

Udostępnił: Iwona Kubińska

Komórka organizacyjna: Administracja

Wprowadzono: 11.02.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×