Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu

Ogłoszenie o naborze nr 2848ARCHIWALNE z dnia 25.08.2016 r.

  • Oferty do
    15

    września

    2016

  • Wymiar etatu
    1
  • Stanowiska
    1
  • Status
    koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: administracyjnych i budowlanych

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-DobrzyniuMiejsce wykonywania pracy:

Golub-Dobrzyń

Adres urzędu:

ul. Jerzego Gerarda Koppa 1A 87-400 Golub-Dobrzyń

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w celu uczestnictwa w kontrolach. Praca w inspektoracie odbywa się w systemie jednozmianowym w godzinach 7.30-15.30. Biura inspektoratu znajdują się na pietrze bez windy osobowej. Praca wymaga pozostawania w długotrwałej pozycji siedzącej.

ZAKRES ZADAŃ

  • udział w inspekcji budów i obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie przyczyn katastrof budowlanych
  • przygotowanie projektów decyzji , postępowań i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, należyte i terminowe załatwienie spraw
  • prowadzenie postępowań w sprawach o pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych, uczestnictwo w obowiązkowych kontrolach obiektów budowlanych
  • prowadzenie postępowań z zakresu egzekucji administracyjnej i postępowań karnych związanych z naruszeniem prawa budowlanego
  • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo Budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie budowlane
  • doświadczenie zawodowe:
  • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w nadzorze budowlanym
  • znajomość przepisów Prawa Budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • prawo jazdy kategorii B
  • umiejętność obsługi komputera
  • odporność na stres, komunikatywność, rzetelność
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie w pełni praw publicznych
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 15.09.2016
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
    ul. Jerzego Gerarda Koppa 1A
    87-400 Golub-Dobrzyń

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz które wpłyną do Inspektoratu w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 653 35 66 w godzinach 7.30 - 15.30, od poniedziałku do piątku w dniach roboczych.
pytanie można także kierować na adres email: pinb@golub-dobrzyn.com.pl

UWAGA ! W związku z modyfikacją ogłoszenia o naborze, przestaje być aktualne ogłoszenie o numerze 2717 z dnia 19 sierpnia 2016 roku !.Liczba odwiedzin: 2059

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu

Udostępnił: Zbigniew Szyjkowski

Komórka organizacyjna: kadry

Wprowadzono: 25.08.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×