Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 59728ARCHIWALNE z dnia 16.01.2020 r.

 • Oferty do
  30

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: kontroli radiowej i zwalczania zakłóceń

w Wydziale Kontroli w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w BydgoszczyMiejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz

ul. Wojska Polskiego 23, 85-825 Bydgoszcz

Adres urzędu:

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie; - budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami; - praca w pokoju, który jest klimatyzowany; - narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy; - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu; - wysiłek fizyczny; - praca w terenie; - zagrożenie korupcją; - permanentna obsługa klientów zewnętrznych; - praca na wysokości do 3 metrów; - ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00); - możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia; - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy); - bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów; - spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo- Sportowy, impreza mikołajkowa itp.); - pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach; - możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie.

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w prowadzeniu postępowań w zakresie zwalczania zakłóceń radioelektrycznych;
 • udział w prowadzeniu kontroli bezpośrednich stacji radiokomunikacyjnych;
 • udział w prowadzeniu kontroli emisji stacji nadawczych R i TV i innych służb radiokomunikacyjnych wykonywanych przez Ruchome Stacje Pomiarowe w Terenowych Punktach Kontroli Emisji;
 • udział w wykrywaniu przypadków używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo -odbiorczych bez wymaganych uprawnień;
 • udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, działalności pocztowej, realizacji obowiązku umieszczania oddawczych skrzynek pocztowych oraz przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
 • udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu etykietowania wyrobów;
 • udział w sporządzaniu opinii, na wniosek urzędów celnych, w sprawach spełniania przez wyroby wymagań zasadniczych i innych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, wraz z aktami wykonawczymi, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o kompatybilności elektromagnetycznej, Prawo przedsiębiorców, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość zagadnień z dziedziny radiokomunikacji w zakresie miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej;
 • praktyczna umiejętność stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych;
 • znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo jazdy do wglądu podczas naboru;
 • Oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.01.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „specjalista_OBY/WK/2”
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
  (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie
www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 3 642,19 zł (mnożnik kwoty bazowej: 1,9) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
■   sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
■   test wiedzy;
■   test kompetencyjny;
■   rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.
Liczba odwiedzin: 3339

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Skurczyńska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 16.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×