Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 7204ARCHIWALNE z dnia 10.01.2017 r.

 • Oferty do
  16

  stycznia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: rejestracji

Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w BydgoszczyMiejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz

Wydział Techniki Kryminalistycznej KMP w Bydgoszczy
ul. Ogrody 19 A
85-870 Bydgoszcz

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 4F
85-171 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- zagrożenie korupcją,
- nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury)
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

bariery architektoniczne: budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet), przy wejściu do budynku zainstalowana jest winda umożliwiająca wjazd do budynku, jednak nie ma możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim wewnątrz budynku., stanowisko pracy znajduje się
na różnych kondygnacjach budynku,
narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, monitor ekranowy, faks, telefon, Live scaner,
MorphoRapID, laminarka, bindownica, gilotyna, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie zdjęć sygnalitycznych osób podejrzanych,
 • rejestrowanie elektronicznie daktyloskopijnie osób podejrzanych (m. in. cudzoziemców) w celu ich identyfikacji,
 • dokonywanie sprawdzeń na urządzeniu do identyfikacji osób Morpho RapID w celu potwierdzenia tożsamości,
 • wprowadzanie zdjęć do systemu Posigraf, tworzenie bazy danych w celu umożliwienia wykorzystania zdjęć przez innych funkcjonariuszy do czynności procesowych,
 • praca przy wykorzystywaniu zbiorów manualnych zawierających dane osobowe w celu realizacji zadań zleconych przez komórki organizacyjne i jednostki podległe KMP w Bydgoszczy,
 • praca przy wykorzystaniu zbiorów danych osobowych gromadzonych w systemach informatycznych,
 • obrabianie na komputerze zdjęć cyfrowych w celu realizacji prac zleconych przez komórki organizacyjne i jednostki podległe KMP w Bydgoszczy,
 • rejestrowanie prac zleconych przez komórki organizacyjne i jednostki podległe KMP w Bydgoszczy w Wewnętrznej Ewidencji Prac Zleconych zgodnie z obowiązującą „Polityką Bezpieczeństwa zbiorów manualnych w KMP w Bydgoszczy” w zakresie otrzymanego upoważnienia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia w administracji lub 1 rok doświadczenia z zakresu obróbki fotografii i informatyki
 • dobra znajomość i umiejętność obsługi urządzeń informatycznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu obróbki fotografii,
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • znajomość i właściwa interpretacja przepisów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą ,,poufne” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Komenda Miejska Policji
  Wojska Polskiego 4F
  85-171 Bydgoszcz
  z dopiskiem: oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 7204

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej – ogłoszenie nr 7204. Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresu Ustawy o służbie cywilnej oraz podstawową wiedzę z zakresu fotografii, daktyloskopii i podstaw informatyki.
Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku inspektora 2.090,14 zł brutto (dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 14/100) we wszystkich składnikach wynagradzania. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 525 56 38.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną


Liczba odwiedzin: 1956

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Udostępnił: Joanna Rosińska

Komórka organizacyjna:

Wprowadzono: 10.01.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×