Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 58159ARCHIWALNE z dnia 30.11.2019 r.

 • Oferty do
  12

  grudnia

  2019

 • Wymiar etatu
  0,125
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: BHP i ppoż.

w Okręgowym Urzędzie Miar w BydgoszczyMiejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz

Adres urzędu:

OKRĘGOWY URZĄD MIAR
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 25
85-959 BYDGOSZCZ

WARUNKI PRACY

Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie. Budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, brak podjazdu, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie zadań wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i instruktażowych dla pracowników
 • przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okręgowym urzędzie i wydziałach zamiejscowych, sporządzanie protokołu z kontroli
 • kontrolowanie właściwej i terminowej konserwacji sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych
 • czuwanie nad przestrzeganiem i stosowaniem przez pracowników przepisów ppoż. oraz zaleceń pracodawcy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze bhp
 • Uprawnienia minimum Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość przepisów z zakresu BHP i ppoż.
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku i specjalności z zakresu BHP lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu BHP
 • Dyspozycyjność (wyjazdy służbowe)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.12.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
  ul. Królowej Jadwigi 25
  85-959 Bydgoszcz

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach aplikacyjnych będą przetwarzane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz, jako Administratora danych, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 138 i 305), konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Bez wyraźnej zgody dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych - Kamila Jakimiuk, tel. 52 322 06 06

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1473

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

Udostępnił: Irena Holka

Komórka organizacyjna: Referat Kadr, Płac i Szkolenia

Wprowadzono: 30.11.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×