Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 53263ARCHIWALNE z dnia 29.08.2019 r.

 • Oferty do
  09

  września

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: finansowych

w Wydziale FinansówMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Adres urzędu:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
ul. Kręta 28
50-233 Wrocław

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu w Wydziale Finansowym, praca siedząca przy komputerze, brak podjazdów, brak windy w budynku- pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacji, toalety niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • Obliczanie i sporządzanie list płac dotyczących: wynagrodzeń , uposazeń, swiadczeń z ZFŚS oraz dodatkowych świdczeń pozapłacowych wynikających ze stosunku pracy, służby, umów zleceń oraz poleceń wyjazdu.
 • Sporzadzanie poleceń przelewu uposażeń, innych należności i potrąceń.
 • Sporządzanie zaświadczeń i dokumentów związanych z wynagrodzeniami i ich rozliczeniem.
 • Sporzadzanie sprawozdań w zakresie wynagrodzeń/uposażeń.
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej.
 • Kompletowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z ZUS z tytułu składek.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw płacowych.
 • Umiejetność obsługi komputera w zakresie MS Office (excel, word).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość programu Płatnik.
 • Umiejętność rozliczania podróży służbowych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i sprawnej organizacji pracy.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
 • Samodzielność i dyspozycyjność.
 • Umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.09.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat (w godzinach 8-15)
  Komenda Miejska PSP
  ul. Kreta 28
  50-233 Wrocław

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Piotr Znamirowski tel. 713207004
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Robert Wroński tel. 713207081
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Pracownicy Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Przewidywany termin zatrudnienia: 1 października 2019 roku.
Orientacyjna wysokość zarobków - 3000zł. (brutto) plus dodatek stażowy w wysokości od 5% do 20%.
Informacje udzielane będą pod numerem 713207010.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 928

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Udostępnił: Oliwia Koryzna

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno - Kadrowy

Wprowadzono: 29.08.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×