Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 17741ARCHIWALNE z dnia 13.11.2017 r.

 • Oferty do
  23

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: sekretariatu

w Wydziale Organizacji i NadzoruMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Firlika 9/14
71-637 Szczecin

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki. Możliwość wyjazdów służbowych. Pomieszczenia ciepłe, jasne ( oświetlenie naturalne i sztuczne), praca przy komputerze, w budynku zainstalowana jest winda, korytarze szerokie, drzwi odpowiedniej szerokości, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wspomaganie pracy kierownictwa poprzez zapewnienie sprawnego przebiegu informacji
 • Prowadzenie i obsługa sekretariatu, obsługa interesantów i gości Komendanta i jego zastępców oraz zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej
 • Opracowywanie informacji prasowych dla jednostki nadrzędnej oraz nadzór nad bieżącą aktualizacją strony internetowej KW PSP
 • Zarządzanie kalendarzem spotkań, organizowanie spotkań z gośćmi Komendanta oraz partnerami i instytucjami zewnętrznymi
 • Przygotowywanie pism i dokumentów z zakresu działania wydziału
 • Obsługa spotkań i narad oraz udział w organizacji uroczystości służbowych
 • Koordynowanie procesu kontroli zarządczej w KW PSP

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w administracji lub do 1 roku doświadczenia w danym obszarze
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Obowiązkowość i odpowiedzialność
 • Dokładność, systematyczność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność przygotowywania pism: redagowania i argumentowania
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.11.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Firlika 9/14
  71-637 Szczecin

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej".

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

• Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu wiedzy/ i lub testu umiejętności opublikowane zostaną w dniu 28 listopada 2017 r. na stronie www.szczecin.kwpsp.gov.pl (zakładka „wyniki naboru” )
• Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane
• Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
• Oferty odrzucone w razie ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91-48-08-830 lub 91-48-08-870.Liczba odwiedzin: 2436

Wytworzył/odpowiada: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Udostępnił: Elżbieta Zielińska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr

Wprowadzono: 13.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×