Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 15409ARCHIWALNE z dnia 16.09.2017 r.

 • Oferty do
  27

  września

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: przetwarzania materiałów niejawnych

Jednoosobowe stanowisko ds. przetwarzania materiałów niejawnych Komisariatu Policji Szczecin NiebuszewoMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Komisariat Policji Szczecin Niebuszewo
al. Papieża Jana Pawła II 37
70-445 Szczecin

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji
ul. Kaszubska 35
70-227 Szczecin

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana w siedzibie urzędu w godzinach 07:30-15:30, przy stanowisku komputerowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 3 kondygnacyjny. Praca wykonywana na 1 piętrze /brak podjazdu i wind/.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych dokumentacji niejawnej.
 • Gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizacja dziennika przepisów.
 • Sporządzanie spisów akt dokumentacji niejawnej w celu przekazania do archiwum.
 • Prowadzenie księgozbioru niejawnego jednostki.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.z 2016 r., poz. 1345 ze zm.) - Rozdział 1-9.
 • znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.z 2016 r., poz. 1167).
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. Nr 276, poz. 1631)
 • znajomość zarządzenia nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przechowywania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji (Dz.U.KGP z 2011.1.5. ze zm.).
 • znajomość rozporządzenia Prezesa RM z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzuli tajności (Dz.U.Nr 288, poz. 1692).
 • znajomość zasad pracy kancelaryjno-biurowej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli "ściśle tajne" wystawione przez Policję, ABW, SKW lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i dobra organizacja pracy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli "ściśle tajne" wystawione przez Policję, ABW, SKW lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.09.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kaszubska 35
  70-227 Szczecin
  z dopiskiem
  Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 4/2017 - Starszy referent KP Szczecin-Niebuszewo

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Przypominamy o konieczności własnoręcznego podpisywania listu motywacyjnego i oświadczeń.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia odsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Szczecinie przed upływem tego terminu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze dla zatrudnionej osoby brutto - 2108,07 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać po numerami telefonów: 91-82-13-183 lub 91-82-13-195.Liczba odwiedzin: 3021

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Udostępnił: Iwona Smoter

Komórka organizacyjna: sekcja kadr i szkolenia

Wprowadzono: 16.09.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×