Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 5173ARCHIWALNE z dnia 04.11.2016 r.

 • Oferty do
  14

  listopada

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: ds. Gospodarki Materiałowej

Centrum RISMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, Pl. S. Batorego 4

Adres urzędu:

70-207 Szczecin, Pl. S. Batorego 4

WARUNKI PRACY

Praca z komputerem w godzinach pracy Urzędu,przez 8 godzin. Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak mozliwości przystosowania istniejących.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie w programie komputerowym ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Kontrola obiegu dokumentów środków trwałych;
 • Zapewnianie bieżącej i sprawnej obsługi finansowo-księgowej dot. środków trwałych;
 • Wystawianie dokumentów WT, OT,PN, LT itp.
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku ruchomego i nieruchomości UŻŚ Szczecin;
 • Prowadzenie, uczestnictwo i rozliczanie inwentaryzacji;
 • Prowadzenie ewidencji kartotek osobistego wyposażenia pracowników Urzędu oraz spisów inwentarza majątku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;
 • Uzgadnianie okresowo sald dot. środków trwałych z Działem Finansowo-Księgowym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Prowadzenie spraw związanych z likwidacją, sprzedażą oraz zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Ewidencja księgowa i analiza kont księgowych związanych z przejęciem zakończonych zadań inwestycyjnych ( środki trwałe i WNiP), ewidencja, przegląd i bieżąca weryfikacja środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, sprzedaży
 • Okresowe kontrole stanu posiadanego majątku UŻŚ Szczecin oraz Placówkach Terenowych i statkach inspekcyjnych;
 • Przygotowanie raportów z zakresu śodków trwałych na bieżące potrzeby GUS, banków i innych instytucji;
 • Wsparcie Działu Finansowego w bieżącej pracy i efektywnym funkcjonowaniu;
 • Dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych oraz wprowadzanie do systemu księgowego dokumentów księgowych-gotówkowych i bezgotówkowych oraz wykonywanie czynności finansowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej;
 • Potwierdzanie i weryfikacja sald kont;
 • Nadzór nad Zarządzeniami Wewnętrznymi Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w tym:opracowanie Zarządzeń, weryfikacja aktualnie posiadanych Zarządzeń,prowadzenie rejestru Zarządzeń UŻŚ Szczecin;
 • Inne prace ,zlecone przez przełożonego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne , specjalność: księgowość i finanse
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata gospodarka składnikami majątkowymi lub równoważnymi
 • Posiadanie Certyfikatu Księgowego;
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o Ordynacji Podatkowej;
 • Znajomość Klasyfikacji Środków Trwałych:
 • Znajomość gospodarki kasowej w jednostkach budżetowych;
 • Obsługa komputera /środowisko MS Office/;
 • Znajomość przepisów związanych z gospodarowaniem składnikami majątkowymi i ich ewidencji;
 • Dokładność i skrupulatność;
 • Odporność na stres;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Prawo jazdy kat. B - czynne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość w zakresie obsługi Programu OPTIMA COMARCH lub równoważne.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata /kandydatki o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej
  70-207 Szczecin
  pl. S.Batorego 4
  pok.29,parter,sekretariat z dopiskiem: "Specjalista ds.Gospodarki Materiałowej"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty odrzucone lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 91 43 22 841.Liczba odwiedzin: 1305

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Udostępnił: Wiesława Kwiatkowska

Komórka organizacyjna: -

Wprowadzono: 04.11.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×