Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 34198ARCHIWALNE z dnia 15.09.2018 r.

 • Oferty do
  26

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: administracji sieci informatycznej

Urząd Żeglugi Śródlądowej w SzczecinieMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
70-207 SZczecin, pl. Batorego 4

Adres urzędu:

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy zlokalizowane na parterze. Budynek biura niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.

ZAKRES ZADAŃ

 • Administrowanie i wykonywanie regularnych przeglądów systemu informatycznego, oprogramowania, serwerów, magazynów danych oraz pozostałych elementów sieci Centrum RIS.
 • Monitorowanie ciągłości działania, bezpieczeństwa, dostępności oraz wdrażanie nowych rozwiązań dotyczących systemu informatycznego Centrum RIS.
 • Instalacja, wdrażanie, konfiguracja, rozmieszczanie sprzętu oraz oprogramowania Centrum RIS.
 • Kontrola legalności oraz regularna aktualizacja oprogramowania i sprzętu Centrum RIS.
 • Diagnozowanie zgłaszanych problemów ze sprzętem, oprogramowaniem, usługami i infrastrukturą sieciową oraz skuteczne ich rozwiązywanie.
 • Drobne naprawy komputerów stacjonarnych, laptopów oraz pozostałych urządzeń IT – a także kwalifikacja i przekazanie gwarantom lub odpowiednim serwisom urządzeń do napraw gwarancyjnych/pogwarancyjnych wraz z regularnym monitorowaniem etapów tych zgłoszeń w Centrum RIS.
 • Administrowanie i aktualizacja stron internetowych oraz stron projektów realizowanych przez Urząd.
 • Przygotowywanie, montaż oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej i utrzymywanie jej należytego stanu technicznego.
 • Zabezpieczanie przetwarzanych danych (regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, monitorowanie poprawności ich tworzenia, ew. przywracanie danych).
 • Tworzenie i aktualizacja wewnętrznej dokumentacji systemów IT.
 • Wspieranie procesu zamówień sprzętu, oprogramowania i infrastruktury IT oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych.
 • Merytoryczne wsparcie prac wdrożeniowych w ramach projektów związanych z systemami IT.
 • Współpraca z innymi organami administracji publicznej oraz instytucjami badawczymi w zakresie interoperacyjności i harmonizacji usług świadczonych przez Urząd.
 • Kwalifikacja i udział w likwidacji urządzeń wycofanych z użytku.
 • Udział w inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz telekomunikacyjnego Centrum RIS.
 • Realizacja zadań na rzecz obronności państwa i zarządzania kryzysowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie informatyczne lub wyższe techniczne o dowolnym profilu inżynierskim
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Praktyczna wiedza w zakresie obsługi różnorodnych systemów operacyjnych Windows/Linux oraz baz danych, takich jak MSSQL/MySQL/Oracle/PostgreSQL lub pokrewnych.
 • Znajomość sprzętu komputerowego, urządzeń typu NAS, switch, router czy firewall.
 • Znajomość zasad działania i konfiguracji usług sieciowych, takich jak IMAP/POP, SMTP, DNS, DHCP, HTTP, FTP, TLS/SSL.
 • Doświadczenie w obszarze diagnostyki, serwisowania i optymalizacji wydajności komputerów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację werbalną oraz korzystanie z fachowej dokumentacji technicznej.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, zaradność, kreatywność, kultura osobista, szacunek dla drugiego człowieka, umiejętność słuchania i wysławiania się.
 • Skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy.
 • Umiejętność programowania w stopniu pozwalającym na modyfikacje formularzy webowych.
 • Prawo jazdy kategorii B oraz praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów.
 • Znajomość Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej wraz z późniejszymi zmianami.
 • Znajomość Ustawy z dnia 11 września 2015r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.09.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej , 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4,
  sekretariat - pokój nr 29, parter. Dokumenty składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Specjalista ds. administracji sieci administracyjnej - Centrum RIS"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4, e'mail: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl, telefon nr: 91 43 40 279
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4, e'mail: iod@szczecin.uzs.gov.pl, telefon nr: 91 43 40 279
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Osoba zatrudniona będzie miała możliwość zapoznania się oraz pracy z oprogramowaniem oraz urządzeniami następujących producentów: VMware, IBM Blade center, Avamar, macierz IBM DS3500, urządzenia Fortigate 300E, system telefonii IP Avaya.
Wynagrodzenie zasadnicze od 3100zł do 3300 zł. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 43 40 279. Ofert odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 630

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Udostępnił: Wiesława Kwiatkowska

Komórka organizacyjna: -

Wprowadzono: 15.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×