Urząd Morski w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 30412ARCHIWALNE z dnia 11.07.2018 r.

 • Oferty do
  10

  sierpnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: informatyki

w Wydziale Technologii InformatycznychMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Adres urzędu:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

WARUNKI PRACY

o   wysiłek fizyczny
o   praca w terenowych siedzibach Urzędu
o   nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
o   krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
o   częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
o   brak podjazdu,
o   obecność wind,
o   brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzorowanie prawidłowej pracy i eksploatacji systemów komputerowych Urzędu
 • Wykonywanie kopii zapasowych danych i programów gromadzonych na serwerach Urzędu
 • Dbanie o zachowanie merytorycznej jakości sprzętu i oprogramowania komputerowego używanego w Urzędzie
 • Administrowanie, konfigurowanie, zabezpieczanie oraz konserwowanie całej infrastruktury informatycznąej Urzędu Morskiego (Szczecin - Świnoujście) oraz administrowanie serwerami i zasobami sieciowymi LAN i WAN
 • Wykonywanie serwisu technicznego dla systemów komputerowych oraz urządzeń transmisji danych
 • Prowadzenie prac oraz dokumentacji związanej z utrzymaniem i prawidłową eksploatacją systemów informatycznych, administrowanie stroną internetową WWW
 • Przeprowadzanie procedur zakupu sprzętu i oprogramowania, udzielanie się we wdrażaniu nowych rozwiązań z zakresu informatyki
 • Przeprowadzanie analizy systemowej, kodowanie, konserwacja itp. w zakresie przetwarzania danych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze informatycznym
 • Dobra znajomość zagadnień informatycznych
 • Łatwość komunikacji
 • Praktyczna znajomość od strony administracji i konfiguracji: środowiska MS Windows 2003/2008 Server, UNIX, Exchange Server, Windows XP/7/8/10
 • Doświadczenie w pracy z bazami danych Oracle/Mssql/Mysql
 • Doświadczenie w pracy z serwerami WWW od strony administracji i konfiguracji
 • Doświadczenie w zarządzaniu sieciami komputerowymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole
 • Znajomość analizy systemowej języków oprogramowania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.08.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Pl. Stefana Batorego 4
  70-207 Szczecin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Telefon: 91 4403-309, email - IOD@ums.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Wymagane dokumenty tj. podanie o zatrudnienie, życiorys i oświadczenie powinny być własnoręcznie podpisane.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel. 91 4403517.
Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel. 91 4403410.

Urząd Morski w Szczecinie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 749

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Szczecinie

Udostępnił: Ewa Wojtas

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 11.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×