Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 2874ARCHIWALNE z dnia 26.08.2016 r.

 • Oferty do
  5

  września

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: opracowania zasobu archiwalnego

Sekcja Opracowania Zasobu Wydziału I Archiwum Straży Granicznej Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej



Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
ul. Żołnierska 4
71-210 Szczecin

Adres urzędu:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
02-514 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie Archiwum SG w Szczecinie, stałe godziny pracy (7.30-15.30). Praca biurowa, wykonywana jest w budynku mieszczącym się w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4, w pomieszczeniu biurowym, z infrastrukturą budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody. Niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów przy wejściu głównym.

ZAKRES ZADAŃ

 • porządkowanie materiałów archiwalnych, w celu nadania im prawidłowego układu wewnętrznego i przygotowania ich do udostępniania (przeprowadzanie tzw. studiów wstępnych, rozpoznanie przynależności zespołowej, określenie metody porządkowania akt, segregowanie i systematyzowanie akt w obrębie zespołu archiwalnego, inwentaryzowanie akt, przeprowadzanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej);
 • przeprowadzanie analizy zawartości treściowej materiałów archiwalnych w celu sporządzenia opracowań historyczno - archiwalnych;
 • ustalanie i przedstawianie przełożonemu propozycji i metody porządkowania akt w celu właściwego i zgodnego z zasadami archiwistyki – opracowania zespołu archiwalnego;
 • przeprowadzanie kontroli stanu liczbowego zasobu archiwum poprzez porównanie stanu z prowadzoną ewidencją w celu sprawdzenia stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym;
 • przeprowadzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 • opracowywanie informacji o uporządkowanych zespołach archiwalnych, w celu ułatwienia dostępu korzystających do przechowywania archiwaliów;
 • udzielanie informacji o zasobie archiwalnym zainteresowanym osobom i instytucjom zewnętrznym;
 • wykonywanie kwerend historycznych w celu potwierdzenia okresu służby kadry zawodowej i żołnierzy formacji granicznych, poszukiwanych osób, a także weryfikacji faktów historycznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie historyczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 miesiąc 1 miesiąc praca/ praktyka w archiwum
 • umiejętność redagowania pism
 • wiedza historyczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: praktyka w porządkowaniu zespołów archiwalnych
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • wykształcenie: kurs archiwalny

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie kursu archiwalnego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.09.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  BIURO KADR I SZKOLENIA
  KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
  AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
  02-514 WARSZAWA
  z dopiskiem "oferta pracy - inspektor Archiwum SG oraz numer ogłoszenia"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1750 zł netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych
w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i
własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe stanowią np. zakresy obowiązków, zaświadczeń od pracodawcy w którym określono szczegółowo charakter wykonywanych czynności służbowych,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
UWAGA! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia".
W ZWIĄZKU Z TYM PODKREŚLAMY, ŻE KOMPLETNE APLIKACJE TO TAKIE, KTÓRE ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANE I UWIARYGODNIONE (OPATRZONE DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM) DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne - z lekkim stopniem niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.



Liczba odwiedzin: 3430

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Szulim

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 26.08.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×