Urząd Morski w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 22936ARCHIWALNE z dnia 24.02.2018 r.

 • Oferty do
  16

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: technicznych stałego oznakowania nawigacyjnego

w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w SzczecinieMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Urząd Morski w Szczecinie
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
ul. Światowida 16C
71-727 Szczecin

Adres urzędu:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

WARUNKI PRACY

- praca w terenie w szczególnie trudnych warunkach środowiska
- praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie
- brak wind, wejście schodami
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie dokumentów do udzielenia zamówienia publicznego na modernizację i remonty stałego oznakowania nawigacyjnego
 • przygotowanie specyfikacji remontowych i projektowych dotyczących remontów znaków nawigacyjnych stałych i infrastruktury wodnej
 • prowadzenie nadzoru technicznego nad remontami i pracami konserwacyjno – remontowymi na znakach nawigacyjnych, obiektach budowlanych i hydrotechnicznych
 • konsultowanie zakresu prac remontowych i modernizacyjnych z grupami techniczno – remontowymi komórek UMS
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych, hydrotechnicznych i stałych znaków nawigacyjnych zgodnie z przepisami budowlanymi
 • współpraca z urzędami, firmami i organizacjami gospodarki morskiej w zakresie obsługi stałych znaków nawigacyjnych
 • udział w komisjach likwidacyjnych, kasacyjnych i awaryjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • znajomość oznakowania nawigacyjnego
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • przeszkolenie z zakresu kosztorysowania i normowania prac budowlanych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Plac Stefana Batorego 4
  70-207 Szczecin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 44 03 324. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 44 03 410.

Urząd Morski w Szczecinie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1063

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Szczecinie

Udostępnił: Ewa Wojtas

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 24.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×