Urząd Morski w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 8277ARCHIWALNE z dnia 08.02.2017 r.

 • Oferty do
  28

  lutego

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

bosman portu

w Kapitanacie Portu ŚwinoujścieMiejsce wykonywania pracy:

Świnoujście

Urząd Morski w Szczecinie
Kapitanat Portu Świnoujście
ul. Wybrzeże Władysława IV 7
72-600 Świnoujście

Adres urzędu:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

WARUNKI PRACY

- praca w systemie równoważnym z użyciem komputera powyżej czterech godzin, - praca z użyciem radiotelefonów, - czynności inspekcyjne wymagają poruszania się po akwenie portu jednostkami pływającymi nieprzystosowanymi do przebywania na ich pokładach osób niepełnosprawnych, - brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących, - brak przystosowania ciągów komunikacyjnych w budynku dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadza kontrole ruchu jednostek rybackich o długości poniżej 20 m wchodzących i wychodzących do/z portu i nie objętych systemem VTS, rejestruje jednostki rybackie oraz odnotowuje ich zgłoszenia dotyczące planowanego powrotu do portu
 • sprawuje nadzór nad właściwą obsadą cumowniczą podczas manewrów dobijania i odbijania statków do/od nabrzeży oraz kontroluje zacumowanie statków i ich połączenie z lądem (cumy, trapy, pomosty, schodnie)
 • sprawdza stan załadowania jednostek pływających
 • prowadzi Dziennik Bosmana Portu oraz Dziennik Ruchu Statków będące rejestrem ruchu jednostek pływających i zaistniałych wydarzeń
 • przeprowadza kontrole dróg pożarowych i ścieżek cumowniczych
 • współpracuje z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji oraz innych służb mundurowych i porządkowych
 • wyrywkowo kontroluje kutry i łodzie rybackie oraz jednostki sportowo-rekreacyjne pod kątem spełniania wymogów bezpiecznej żeglugi, posiadanych dokumentów i uprawnień
 • przeprowadza kontrole i lustracje podległego terenu zwracając uwagę na stan techniczny nabrzeży, obiektów, urządzeń przeładunkowych z uwzględnieniem stanu urządzeń cumowniczych, odbojowych, sprzętu ratunkowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 6 miesięcy pracy w gospodarce morskiej
 • uprawnienia do obsługi urzadzeń radiotelefonicznych w służbie morskiej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, operatywność
 • znajomość przepisów portowych
 • znajomość ustawy o obszarach morskich RP, administracji morskiej i ustawy o bezpieczeństwie morskim
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • świadectwo marynarza wchtowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w gospodarce morskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia świadectwa marynarz wachtowego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91-4403570. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91-4403410.Liczba odwiedzin: 4019

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Szczecinie

Udostępnił: Ewa Wojtas

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 08.02.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×