Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 8725ARCHIWALNE z dnia 24.02.2017 r.

 • Oferty do
  6

  marca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 16/17Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych - zadania wykonywane w siedzibie Urzędu; nie wyklucza się pracy poza siedzibą urzędu - obsługa poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych - konieczność poruszania się po Urzędzie w celu przekazania lub odebrania dokumentów - stanowisko pracy znajduje się na VII piętrze budynku biurowego - budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm - drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę - pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych - budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • weryfikacja formalna ofert składanych przez podmioty uprawnione w otwartych konkursach ofert / programach ogłaszanych przez Wojewodę oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • organizowanie prac Komisji opiniujących oferty / wnioski na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Wojewodę / Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • przygotowywanie materiałów / zestawień zbiorczych na posiedzenia Komisji opiniujących oferty / wnioski na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Wojewodę / Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • przygotowywanie umów z podmiotami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego, które uzyskały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert / programów ogłaszanych przez Wojewodę / Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • prowadzenie spraw związanych z rocznym Programem Współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 • współdziałanie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwem Finansów przy opracowywaniu, realizacji i finansowaniu programów oraz z Oddziałem Budżetu i Analiz w zakresie analizowania, planowania i zabezpieczania środków z budżetu Wojewody w zakresie realizowanych zadań
 • weryfikacja sprawozdań podmiotów pozarządowych / jednostek samorządu terytorialnego z realizowanych zadań publicznych / programów ministerialnych pod względem merytorycznym i finansowym
 • opracowywanie odpowiedzi na zapytania, wnioski i zgłoszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów pozarządowych w zakresie zadań Oddziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy w obszarze pomocy społecznej lub organizacji pozarządowych lub systemu pieczy zastępczej
 • znajomość ustaw i innych aktów prawnych z zakresu wykonywanych zadań (w tym m.in. Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office)
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • odporność na stres, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  Kancelaria Główna Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  (z podaniem w ofercie nr ref. 16/17)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400-2600 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1954

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Udostępnił: Tomasz Mysłowski

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Wprowadzono: 24.02.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×