Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 20835ARCHIWALNE z dnia 18.01.2018 r.

 • Oferty do
  29

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: rolnictwa i rozwoju wsi

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 7/18Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WARUNKI PRACY

•   praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
•   zadania wykonywane w siedzibie urzędu
•   zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
•   stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego
•   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
•   stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
•   budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, istnieje możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku
•   klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami
•   budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, konieczność korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczania się łącznikiem
•   drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
•   pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
•   stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
•   dodatek stażowy
•   dodatkowe wynagrodzenie roczne
•   nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
•   możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
•   dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
•   możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
•   pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
•   ruchomy system czasu pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw związanych z oszacowaniem zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, ustalanie zasad szacowania szkód, weryfikowanie protokołów oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej pod względem formalno-prawnym w celu udzielenia pomocy krajowej poszkodowanym rolnikom w formie kredytu lub innych form pomocy
 • prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem prac Komisji Wojewody ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, opracowywanie instrukcji i udzielanie instruktażu zespołom Komisji pracującym na terenie poszczególnych gmin województwa wielkopolskiego
 • współpraca z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w celu pozyskania niezbędnych informacji do opracowania ocen sytuacji w rolnictwie, poziomu produkcji rolnej, a także zasad szacowania szkód w uprawach rolnych uwzględniając ceny i plony produktów rolnych podanych przez ODR
 • prowadzenie spraw związanych z przekazaniem gruntów skarbu państwa administrowanych przez starostwo przeznaczonych do zalesienia na rzecz lasów państwowych
 • prowadzenie spraw związanych z przekazaniem przez Wojewodę wniosków dłużników o umorzenie wierzytelności Agencji wraz z potwierdzeniem wysokości i zakresu szkód poniesionych przez dłużnika, oszacowanych przez Komisję powołaną przez Wojewodę w celu ich przekazania do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • znajomość ustaw o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarczych
 • znajomość rozporządzeń w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • znajomość rozporządzenia w sprawie klimatycznego bilansu wodnego
 • znajomość Kpa
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze rolnictwa
 • ukończone szkolenia specjalistyczne z zakresu rolnictwa
 • znajomość ustaw o organizacji i rozrodzie zwierząt gospodarskich
 • znajomość ustaw o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  Kancelaria Główna Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  (z podaniem w ofercie nr ref. 7/18)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2500-2700 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 525

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Udostępnił: Tomasz Mysłowski

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Wprowadzono: 18.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×