Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 13987ARCHIWALNE z dnia 08.08.2017 r.

 • Oferty do
  13

  sierpnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy kontroler skarbowy

w Dziale Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej w Izbie Administracji Skarbowej w PoznaniuMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
ul. Bystra 7

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Plac Cyryla Ratajskiego 5
61 -726 Poznań

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - praca przy monitorze ekranowym, - budynek dziesięciopiętrowy, - podjazdy, windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań w zakresie odwołań i zażaleń podatników w sprawach dotyczących ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz rejestracji podatników podatku od towarów i usług pod kątem zasadności zarzutów podatnika, w celu opracowania rozstrzygnięcia zgodnego z przepisami prawa,
 • prowadzenie postępowań w trybach nadzwyczajnych w celu wyeliminowania z obrotu prawnego ostatecznych rozstrzygnięć organów podatkowych,
 • rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelników urzędów skarbowych zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa,
 • przygotowanie odpowiedzi na skargi wniesione przez podatników do WSA i skargi kasacyjne do NSA, w celu obrony rozstrzygnięć organów podatkowych oraz analiza orzeczeń WSA pod kątem zasadności wniesienia skargi kasacyjnej do NSA,
 • podejmowanie czynności związanych ze sprawowaniem merytorycznego nadzoru oraz wsparcie organizacji zadań urzędów skarbowych w zakresie właściwości komórki,
 • sporządzanie raportów i analiz w zakresie zadań komórki.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji podatkowej,
 • dobra znajomość przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji podatników podatku od towarów i usług,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • kreatywność, komunikatywność i zdolności analityczne,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i inicjatywa oraz umiejętność argumentowania,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • znajomość innych dziedzin prawa w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia spraw.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.08.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61 - 726 Poznań z dopiskiem „oferta pracy – identyfikacja i rejestracja IOR”.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86  142.Liczba odwiedzin: 2459

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Udostępnił: Ewa Krzyżaniak

Komórka organizacyjna: DA

Wprowadzono: 08.08.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×