Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 8595ARCHIWALNE z dnia 17.02.2017 r.

 • Oferty do
  03

  marca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Kontrolno-RozpoznawczymMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań

Adres urzędu:

ul. Bobrzańska 6a
61-248 Poznań

WARUNKI PRACY

praca przy ekranie komputerowym pow. 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych ( drukarka, ksero, telefon, skaner ), reprezentowanie urzędu, praca poza siedzibą urzędu.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru spraw prowadzonych przez Wydział
 • udział w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony ppoż
 • przygotowywanie projektów dokumentów z zakresu ochrony ppoż
 • przygotowywanie analiz, sprawozdań, zestawień
 • prowadzenie kalendarza spraw terminowych, spotkań i przyjęć interesariuszy i monitorowanie terminów ich załatwienia
 • udział w szkoleniach i naradach
 • dbanie o sprawny przepływ informacji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe preferowane wyższe techniczne ( budownictwo , ochrona środowiska itp ) a także SGSP ( Szkoła Główna Służby Pożarniczej )
 • znajomość przepisów Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
 • znajomość przepisów w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność sprawnego wykorzystania pakietu MS Office, w szczególności Excel, Word
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • dobra organizacja i dyscyplina pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność w działaniu, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • inicjatywa i kreatywność w tworzeniu pozytywnego wizerunku urzędu
 • poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • umiejętność pracy pod presją czasu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Bobrzańska 6a
  61-248 Poznań
  z dopiskiem NABÓR-PZ

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: nr telefonu, adres email, adres do korespondencji
Wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane
Proces naboru składa się z trzech etapów. Etap I- to analiza złożonych dokumentów pod względem wymogów formalnych określonych w naborze. Etap II- test wiedzy ( w przypadku zakwalifikowania mniej niż 10 osób do II etapu Przewodniczący Komisji może odstąpić od testu wiedzy i zaprosić wszystkich na rozmowę kwalifikacyjną. Etap III- rozmowa kwalifikacyjna. kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu będą informowani telefonicznie bądź mailowo o terminach kolejnych etapów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po 3 miesiącach od dnia zakończenia naboru.
Dodatkowych informacji udziela naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego pod nr tel. (61) 22 20 330, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30


Liczba odwiedzin: 1217

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Udostępnił: Edyta Kalak-Filipiak

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr, Organizacji i Archiwizacji

Wprowadzono: 17.02.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×