Archiwum Państwowe w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 26736ARCHIWALNE z dnia 08.05.2018 r.

 • Oferty do
  21

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: obsługi inwestycji

Stanowisko ds. obsługi inwestycjiMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. por. Janiny Lewandowskiej 41/43, 60-967 Poznań

WARUNKI PRACY

- praca biurowa w siedzibie urzędu i na placu budowy, - praca również przy monitorze ekranowym, - praca wymaga także wysiłku fizycznego, - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner, - konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami w budynku oraz na placu budowy, - budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, - w budynku brak windy osobowej, brak podjazdów oraz odpowiednio dostosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością.

ZAKRES ZADAŃ

 • Ocena potrzeb w zakresie zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową i przebudową budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz ustalanie kierunków i sposobów ich realizacji, a także planowanie i koordynacja procesu przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji ujętych w budżecie Archiwum w celu przeprowadzenia inwestycji w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
 • Zlecanie opracowania dokumentacji technicznej, nadzór nad wykonywaniem i weryfikacja dokumentacji technicznej, w tym kosztorysowej (sprawdzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich robót), związanych z rozbudową i przebudową budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu w celu zapewnienia zgodności dokumentacji z założeniami budowy obiektu, który musi spełniać szczególne warunki.
 • Współuczestnictwo w opracowywaniu dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań w ramach ustawy „Prawo zamówień publicznych” w celu wyłonienia inwestora zastępczego a następnie wykonawcy głównego dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową i przebudową budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu.
 • Kontrola wydatków pod względem merytorycznym oraz legalności i zgodności z ustawą „Prawo zamówień publicznych” związanych z inwestycją rozbudowy i przebudowy budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu w celu zwiększenia stopnia efektywności wykorzystywanych środków inwestycyjnych.
 • Przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia oraz udział w odbiorach inwestycji wraz z weryfikacją obmiarów związanych z inwestycją rozbudowy i przebudowy budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu w celu zapewnienia prawidłowości i rzetelności postępowań.
 • Sporządzanie sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów w celu dostarczenia aktualnej informacji.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi zaangażowanymi w proces inwestycji rozbudowy i przebudowy budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu, w szczególności z inwestorem zastępczym i wykonawcą w celu zabezpieczenia interesów Archiwum.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe Wyższe techniczne lub wyższe oraz minimum średnie techniczne o kierunku budowalnym lub innym pokrewnym - technicznym.
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata Praca na podobnym stanowisku.
 • znajomość ustawy - Prawo Budowlane
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Windows, MS Office, poczty elektronicznej, Internetu
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • umiejetność pracy pod presją czasu
 • komuniktywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 5 lat Oczekiwane doświadczenie przy realizacji inwestycji budowalnych oraz doświadczenie w realizacji wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • znajomość zasad funkcjonowania archiwów państwowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.05.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Poznaniu
  ul. por. Janiny Lewandowskiej 41/43
  60-967 Poznań

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasze Archiwum jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty siedzibie Archiwum).
Dokumentów nie odsyłamy.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. nr: 61 852-46-01 wew. 29.Liczba odwiedzin: 4387

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Udostępnił: Henryk Krystek

Komórka organizacyjna: dyrektor

Wprowadzono: 08.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×