Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 11873ARCHIWALNE z dnia 09.06.2017 r.

 • Oferty do
  19

  czerwca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

Wydziału ZaopatrzeniaMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

ul. Taborowa 22

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a

WARUNKI PRACY

Praca w środowisku biurowym: komputer i inne urządzenia biurowe. Naturalne i sztuczne oświetlenie. Wymuszona pozycja ciała. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin/dobę. Brak podjazdu umożliwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie szczegółowej ewidencji wydatków finansowych w paragrafach i pozycjach budżetowych.
 • Sprawdzanie i opracowywanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym.
 • Bieżące sprawdzanie wykonania planu finansowego, opracowywanie planów, analiz i sprawozdań finansowych.
 • Bieżące przekazywanie danych w zakresie programu TREZOR.
 • Systematyczne opracowywanie i rozliczanie posiłków profilaktycznych, napojów chłodzących, równoważników za wyżywienie oraz innych równoważników pieniężnych.
 • Przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych, bieżące nadzorowanie i prowadzenie rejestru zamówień publicznych, kontrola realizacji umów.
 • Wystawianie faktur VAT, kontrola i rozliczanie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 9 miesięcy w komórce finansowej/księgowej
 • umiejętność prognozowania, przewidywania, analizy i syntezy,
 • umiejętności stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • kwalifikacje zawodowe: ekonomiczno-finansowe,
 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych,
 • przeszkolenie z zakresu finansów publicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
 • List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-126-50
2) Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) Listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KWP w Poznaniu pod numerem ogłoszenia.
4) Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy).
5) Wynagrodzenie według mnożnika 1.3 kwoty bazowej (tj. 2.435,99 zł. brutto + wysługa lat).
6) Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).
7) Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
8) Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2170

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Udostępnił: Piotr Maczugowski

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 09.06.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×