Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 40795ARCHIWALNE z dnia 14.01.2019 r.

 • Oferty do
  28

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: do spraw organizacyjnych

w Wydziale Kadr, Organizacji i ArchiwizacjiMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

Poznań, ul.Bobrzańska 6a

Adres urzędu:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

WARUNKI PRACY

-praca związana z reprezentowaniem urzędu,
-praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 w siedzibie komendy,
- stały kontakt z pracownikami komendy oraz podmiotami zewnętrznymi,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy sztucznym / naturalnym oświetleniu,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe.

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa Kancelarii Ogólnej i sekretariatu Komendy,
 • dekretowanie pism i dbanie o sprawny przepływ informacji między komórkami organizacyjnymi Komendy
 • prowadzenie rejestru korespondencji wchodzącej i wychodzącej oraz telefonicznej i poczty elektronicznej
 • redagowanie pism i przygotowywanie korespondencji okolicznościowej
 • prowadzenie dokumentacji związanej z podróżami służbowymi- przygotowanie delegacji, poleceń wyjazdów
 • prowadzenie kalendarza spotkań kierownictwa komendy
 • przygotowywanie narad wewnętrznych, zewnętrznych
 • aktywny udział w organizacji przedsięwzięć, uroczystości na terenie działania komendy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy na podobnym stanowisku, o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • dobra organizacja i dyscyplina pracy
 • samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy pod presją czasu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
  ul.Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań z dopiskiem "NABÓR-PK"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Poznaniu, ul. Bobrzańska 6a.
2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@kmpsp.poznan.pl
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z prawa pracy, w szczególności z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2018, poz. 917) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. aktu prawa.
4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są nie dotyczy.
5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.4)
6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy Jest Pani(-) zobowiązany do ich podania (przyp. lub nie jest Pani(-) zobowiązany) , a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia stosunku pracy.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Rekrutację przeprowadzi Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu, lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana niezwłocznie po weryfikacji złożonych dokumentów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Planowane zatrudnienie- luty br. Dodatkowe informacje pod nr ( 61) 22 20 311

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1467

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Udostępnił: Edyta Kalak-Filipiak

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr, Organizacji i Archiwizacji

Wprowadzono: 14.01.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×