Archiwum Państwowe w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 18726ARCHIWALNE z dnia 30.11.2017 r.

  • Oferty do
    7

    grudnia

    2017

  • Wymiar etatu
    1
  • Stanowiska
    1
  • Status
    koniec naboru
  • Dodatkowe
    Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

    Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

    • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
    • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
    • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
    Zastępstwo

    Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

    Nabór otwarty dla cudzoziemców

    Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy archiwista

do spraw: w Oddziale Gromadzenia i Opracowania Zasobu

Oddział Gromadzenia i Opracowania ZasobuMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Poznaniu
ul. 23 Lutego 41/43
60-967 Poznań

WARUNKI PRACY

Praca o charakterze biurowo-magazynowym, wymagająca wysiłku fizycznego. Sporadyczne wyjazdy służbowe. Praca przy monitorze ekranowym przekracza 4 godziny dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Stanowisko zlokalizowane na I piętrze (budynek 4 kondygnacyjny). Konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku brak windy osobowej, brak podjazdów oraz odpowiednio dostosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością.

ZAKRES ZADAŃ

  • inwentaryzacja materiałów archiwalnych (porządkowanie wewnętrzne, nadawanie układów w zespole, opracowywanie wstępów do inwentarzy)
  • opracowywanie pomocy ewidencyjno - informacyjnych przy zastosowaniu metod komputerowych i tradycyjnych
  • korekta inwentarzy archiwlanych
  • prowadzenie ewidencji mikrofilmów
  • współudział w przygotowywaniu okolicznościowych wystaw archiwalnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie
  • doświadczenie zawodowe: 1 miesiąc w obszarze związanym z pracą w archiwach
  • dobra znajomość metodyki archiwalnej
  • dobra znajomość języka zachodniego
  • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego (środowisko Windows + Office)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe historyczne związane z archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją
  • doświadczenie zawodowe: 1 miesiąc w obszarze związanym z pracą w archiwach
  • znajomość baz danych i systemów komputerowych funkcjonujących w archiwach państwowych
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 07.12.2017
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
    Archiwum Państwowe w Poznaniu
    ul. 23 Lutego 41/43
    60-967 Poznań

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumentów nie odsyłamy.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można otrzymać pod nr. tel. 61 852-46-01 wew. 29.Liczba odwiedzin: 5028

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Udostępnił: Henryk Krystek

Komórka organizacyjna: dyrektor

Wprowadzono: 30.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×