Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 54462ARCHIWALNE z dnia 20.09.2019 r.

 • Oferty do
  30

  września

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: ewidencji wynagrodzeń i operacji bankowych, obsługi elektronicznych systemów bankowych

w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 151/19Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WARUNKI PRACY

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych • zadania wykonywane w siedzibie urzędu • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych • klatka schodowa, o normatywnej ilości stopni z poręczami, • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm • w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób Pracownikom oferujemy: • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę • dodatek stażowy • dodatkowe wynagrodzenie roczne • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych) • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego • pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta • ruchomy system czasu pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • weryfikowanie i sprawdzanie list płac, zestawień naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych obciążeń wynagrodzeń finansowanych ze środków budżetowych i unijnych pod względem formalno-rachunkowym; importowanie elektronicznych plików list płac do komputerowego systemu finansowo–księgowego; definiowanie, rozliczanie i dekretowanie elementów wgranych plików wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetu tradycyjnego, zadaniowego i unijnego; sporządzanie korekt i przeksięgowań wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń
 • obsługa elektronicznych systemów bankowych dla wszystkich rachunków WUW obsługiwanych przez Oddział Obsługi Finansowo-Księgowej; importowanie do systemów bankowych plików wygenerowanych przelewów z systemu finansowo-księgowego i systemu płac, sporządzanie przelewów i innych zleceń płatniczych, sprawdzanie zgodności wygenerowanych przelewów z dokumentami, podpisywanie i wysyłanie plików przelewów do realizacji
 • importowanie plików wyciągów bankowych rachunków WUW obsługiwanych przez Oddział Obsługi Finansowo–Księgowej do komputerowego systemu finansowo–księgowego; definiowanie, dekretowanie i rozliczanie operacji bankowych realizowanych ze środków budżetowych i unijnych; wyjaśnianie mylnych wpływów na rachunek bankowy wydatków; przygotowywanie dokumentacji do odprowadzenia na dochody za lata ubiegłe zapłat refaktur i not oraz zwroty zaliczek od komorników i różnice stawek VAT z tytułu obciążeń na najemców; sporządzanie korekt i przeksięgowań na podstawie korygujących dokumentów finansowo-księgowych
 • uzgadnianie ewidencji księgowej wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz operacji bankowych realizowanych ze środków budżetowych i unijnych w systemie finansowo-księgowym z dokumentami; dokonywanie weryfikacji i inwentaryzacji kont księgowych dotyczących rozliczeń list płac, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, innych potrąceń z wynagrodzeń oraz codziennych transakcji na rachunkach bankowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym z zakresu rachunkowości
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze księgowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • wiedza z zakresu kpa, ochrony danych osobowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA ONLINE DOSTĘPNEJ NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

  Dokumenty można również składać osobiście lub przesyłać na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  Punkt Informacyjny w holu Urzędu
  (z podaniem w ofercie nr ref. 151/19)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WUW pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000-3200 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1830

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Udostępnił: Tomasz Mysłowski

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Wprowadzono: 20.09.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×