Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 12786ARCHIWALNE z dnia 07.07.2017 r.

 • Oferty do
  19

  lipca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: obsługi administracyjno-biurowej (na zastępstwo)

w Wydziale Nadzoru PedagogicznegoMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

WARUNKI PRACY

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie, miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych, - stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego, - budynek wyposażony jest w windy osobowe i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • odbiór korespondencji przychodzącej papierowej i elektronicznej, prowadzenie elektronicznego rejestru pism
 • przygotowywanie pism do wysyłki i wysyłka dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej
 • zbieranie i przygotowywanie informacji potrzebnych do sporządzenia raportów o ewaluacjach, kontrolach, monitorowaniu
 • prowadzenie miesięcznych harmonogramów pracy, ewidencji urlopów wypoczynkowych, listy obecności, delegacji i wykorzystania miesięcznego limitu kilometrów
 • sporządzanie i przedkładanie do podpisu dyrektora wydziału upoważnień do przeprowadzenia ewaluacji, kontroli i monitorowania oraz zawiadomień o tych działaniach
 • archiwizacja dokumentów wytworzonych w wydziale
 • pomoc w organizacji spotkań, szkoleń, konferencji na potrzeby wydziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: do roku w danym obszarze lub powyżej 1,5 roku w administracji
 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją
 • znajomość prawa administracyjnego i oświatowego w zakresie wykonywanych zadań
 • dobra znajomość pakietu biurowego Ms Office
 • znajomość technik biurowych
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie profilowe, preferowane administracyjne
 • duża samodzielność w działaniu
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • dobra organizacja i dyscyplina pracy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Kościuszki 93
  61-716 Poznań
  pok. 339 – budynek B – Kancelaria

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

-   list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty,
-   wymagane dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem,
-   osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub pocztową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
-   oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
-   oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną zniszczone,
-   na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów,
-   przewidywane wynagrodzenie zasadnicze 2880 - 3150 brutto,
-   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 780 386 018.,
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1934

Wytworzył/odpowiada: Wielkopolski Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Udostępnił: Mariola Robaszyńska

Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjno-Finansowy

Wprowadzono: 07.07.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×