Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego

Ogłoszenie o naborze nr 22796ARCHIWALNE z dnia 22.02.2018 r.

 • Oferty do
  9

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1/3
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: kontroli i inspekcji procesu budowlanego

w Wydziale Inspekcji i KontroliMiejsce wykonywania pracy:

Poznań i teren woj. wielkopolskiego

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Adres urzędu:

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

WARUNKI PRACY

- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych; - zagrożenie korupcją.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w terenie, w celu skontrolowania przestrzegania przepisów Prawa budowlanego podczas przebiegu procesu budowlanego oraz wywiązywania się właściciela lub zarządcy obiektu z ustawowych obowiązków w zakresie utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach przyczyn katastrof budowlanych, w celu wzięcia udziału w pracach komisji, dla wyjaśnienia okoliczności powstania katastrofy budowlanej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie Mile widziane wykształcenie wyższe, jak również posiadanie uprawnień budowlanych.
 • doświadczenie zawodowe: w administracji lub 1 rok w obszarze budownictwa
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Prawa budowlanego
 • znajomość warunków technicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego
  ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje przesłane w ww. naborze, po jego zakończeniu zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 2236

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego

Udostępnił: Edyta Banasiak

Komórka organizacyjna: WYDZIAL ADMINSITRACYJNY

Wprowadzono: 22.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×