Krajowa Informacja Skarbowa

Ogłoszenie o naborze nr 15335ARCHIWALNE z dnia 14.09.2017 r.

 • Oferty do
  25

  września

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: udzielania – w ramach dostępnych kanałów komunikacji – informacji w zakresie prawa podatkowego i/lub celnego

w Czwartym Wydziale Obsługi KlientaMiejsce wykonywania pracy:

Leszno

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Lesznie
ul. Dekana 6
64-100 Leszno

Adres urzędu:

Krajowa Informacja Skarbowa
ul. T. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, nietypowe godziny pracy (7.00 –15.00, 8.00–16.00 i 10.00–18.00), stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Praca w budynku II piętrowym, budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani platformę dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku. Oświetlenie sztuczne i naturalne, w budynku brak węzła sanitarnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku, miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: niewidomych, głuchoniemych.

ZAKRES ZADAŃ

 • udzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej, w ramach dostępnych kanałów komunikacji, w celu pomocy klientom w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych,
 • monitorowanie wydanych interpretacji indywidualnych oraz innych wybranych źródeł wiedzy, które dotyczą przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej, w celu ich wykorzystania w trakcie udzielania informacji, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
 • opracowywanie i aktualizowanie kart bazy wiedzy Krajowej Informacji Skarbowej, w tym karty Poradnika Pytań i Odpowiedzi, w celu wykorzystania w trakcie udzielania informacji, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i prowadzenie szkoleń wewnętrznych w celu utrwalenia albo przekazania wiedzy merytorycznej lub doskonalenia umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania pracowników sal obsługi (osób kontaktowych) w urzędach skarbowych kierowane drogą telefoniczną, w celu wsparcia pracowników urzędów skarbowych w ich kontaktach z podatnikiem,
 • pełnienie roli opiekuna nowo zatrudnionych pracowników,
 • sygnalizowanie przełożonemu rozbieżności interpretacyjnych w zakresie udzielanych odpowiedzi w celu ujednolicenia stanowiska.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 4 lata w obszarze podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, informatyczne lub wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego, informatyki,
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Krajowa Informacja Skarbowa
  ul. T. Sixta 17
  43-300 Bielsko-Biała
  z dopiskiem „oferta pracy – specjalista KIO4 - VAT”
  lub osobiście w Kancelarii KIS parter, pok.1-5

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: nie niższe niż 3.279,22 zł brutto
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.
Pracownik będzie podlegał ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.).
Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) lub nie zawierające oznaczenia jakiego naboru dotyczą nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub poprzez e-mail.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: testu wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej, sprawdzianu umiejętności praktycznych – rozmowy przez telefon oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 327832437Liczba odwiedzin: 2948

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Jednostka organizacyjna: Krajowa Informacja Skarbowa

Udostępnił: Barbara Boba

Komórka organizacyjna: Dział Kadr

Wprowadzono: 14.09.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×