Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie

Ogłoszenie o naborze nr 60894ARCHIWALNE z dnia 08.02.2020 r.

 • Oferty do
  21

  lutego

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Łuczańska 1, 11-600 WęgorzewoMiejsce wykonywania pracy:

Węgorzewo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Łuczańska 1, 11-600 Węgorzewo

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Łuczańska 1, 11-600 Węgorzewo

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu węgorzewskiego, • Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje), • Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, brak podjazdu, • Narzędzia i materiały pracy – samochód służbowy, sprzęt biurowy: komputer, telefon, drukarka.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym
 • Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty zajmujące się obrotem zwierząt
 • Planowanie, nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym, dotyczących chorób zakaźnych
 • Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej)
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.02.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Łuczańska 1
  11-600 Węgorzewo

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (RODO).
Każdy kandydat/kandydatka przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez
podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
*Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych
osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie. Siedziba Powiatowego
Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Łuczańska 1, 11-
600 Węgorzewo.
*Inspektor Ochrony Danych Osobowych i możliwe formy kontaktu: Jacek Białkowski,
rodo.jpbkonsulting@gmail.com
*Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie
cywilnej
*Informacje o odbiorcach danych: W związku z przetwarzaniem danych w celach
wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: a. uprawnione
organy publiczne, b. podmioty dostarczające korespondencję, c. podmioty
wykonujące usługi brakowania dokumentacji, d. podmioty świadczące usługi
informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
*Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na
stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których
dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego
stanowiska)
*Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można
przesłać na adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, podany
powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
*Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast.
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
*Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji; nie będą też profowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu
nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty,
które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod
listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy
od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie
tego faktu przed upływem 3- miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: /87/ 427-58-81.Liczba odwiedzin: 1842

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie

Udostępnił: Jadwiga Zakrzewska

Komórka organizacyjna: księgowość

Wprowadzono: 08.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×