Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie

Ogłoszenie o naborze nr 57305ARCHIWALNE z dnia 14.11.2019 r.

 • Oferty do
  29

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w SzczytnieMiejsce wykonywania pracy:

Szczytno

Siedziba inspektoratu, teren powiatu szczycieńskiego; możliwe wyjazdy poza teren
powiatu ( szkolenia, kursy, zlecone zadania przez organ wyższej instancji itp. ) kierowanie samochodem służbowym inspektoratu.

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno

WARUNKI PRACY

praca biurowa (w tym przy komputerze), praca w terenie przy kontroli budów (w tym ewentualnie na wysokości) oraz obiektów budowlanych w użytkowaniu

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w kontrolach budów (prawidłowości przebiegu procesu budowlanego), użytkowania obiektów budowlanych oraz kontrolach obowiązkowych,
 • udział i współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej powiatu i innymi organami administracji publicznej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • przygotowywanie niezbędnych danych i prowadzenia sprawozdań wymaganych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego,
 • wykonywanie innych działań, zleconych przez przełożonego lub organ II instancji, związanych z działaniem inspektoratu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie o kierunku budowlanym
 • doświadczenie zawodowe: w administracji, wykonawstwie lub zarządzaniu
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • ważne prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku konstrukcyjno-budowlanym
 • doświadczenie zawodowe: w administracji, wykonawstwie lub zarządzaniu
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • odpowiednia obsługa sprzętu biurowego( komputer, fax itp. )
 • umiejętność współpracy w zespole pracowniczym
 • staranność, terminowość i odpowiedzialność za podjęte działania
 • zdolność poprawnego formułowania treści pism

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających: uprawnienia zawodowe, prawa jazdy kat. B
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dodatkowych w zakresie uprawnień zawodowych, lub wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.11.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie, ul. Lipperta 10
  12 –100 Szczytno
  przez pocztę lub bezpośrednio w Inspektoracie w godz. 7.15 - 15.15 w dniach urzędowania.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Inne dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u kierownika Inspektoratu lub pod tel. Nr 89 623 11 12.Liczba odwiedzin: 1746

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie

Udostępnił: Andrzej Górka

Komórka organizacyjna: PINB w Szczytnie

Wprowadzono: 14.11.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×