Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 61470ARCHIWALNE z dnia 21.02.2020 r.

 • Oferty do
  2

  marca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Zakład Higieny Weterynaryjnej, Dział Badań Patologicznych Chorób ZwierzaMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Zakład Higieny Weterynaryjnej
ul. Warszawska 109
10-702 Olsztyn

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7
10-072 Olsztyn

WARUNKI PRACY

- budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, - pracownie zlokalizowane na pierwszym piętrze, - praca polegająca na wykonywaniu badań mikrobiologicznych, anatomopatologicznych oraz wirusologicznych z materiału biologicznego pochodzącego od zwierząt i środowiska ich chowu, - kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami chemicznymi o działaniu drażniącym, szkodliwym, żrącym i toksycznym, - przenoszenie ciężarów do 10 kg kilka razy w tygodniu, - praca w pozycji stojącej, - praca w godzinach nadliczbowych (soboty, niedziele i święta) bez prawa do zapłaty, rekompensata w postaci czasu wolnego. - obsługa wyposażenia pomiarowo - badawczego w zakresie wykonywanych badań - obsługa urządzeń biurowych – komputer Pracownikom oferujemy: - stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, - zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony, - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), - pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci (dopłaty do kolonii i obozów), nisko oprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi), - dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, - możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe), - możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy lub elastyczny czas pracy. Mnożnik wynagrodzenia dla etatu: 1,42 (2722,05 zł brutto + dodatek za wysługę lat)

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie badań mikrobiologicznych, anatomopatologicznych oraz wirusologicznych oraz prowadzenie zapisów z wykonywanych czynności zgodnie z planem zapewnienia jakości wyników badań;
 • Przygotowywanie pomieszczeń, stanowisk pracy, wyposażenia pomiarowo-badawczego i materiałów niezbędnych do wykonywania badań;
 • Wykonywanie kontroli zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza i powierzchni roboczych oraz prowadzenie zapisów z w/w czynności;
 • Odbieranie próbek z punktu przyjęcia próbek i potwierdzanie odbioru w rejestrze przyjęć próbek oraz zabezpieczanie próbek przed, w trakcie badania i po badaniu;
 • Dokonywanie rejestracji próbek w pracowni i przygotowywanie próbek do badań;
 • Wykonywanie czynności metrologicznych związanych ze sprawdzaniem bieżącym wyposażenia pomiarowego;
 • Przygotowywanie projektów sprawozdań z badań;
 • Obsługa systemu CELAB LIMS

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 miesiące (staż, wolontariat, umowa cywilno-prawna, lub praca) w laboratorium akredytowanym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (staż, wolontariat, umowa cywilno-prawna, lub praca) w laboratorium akredytowanym potwierdzone opinią, zaświadczeniem, świadectwem pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.03.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn
  SEKRETARIAT
  z dopiskiem na kopercie "oferta zatrudnienia - starszy laborant w zhw"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn.

Kontakt do inspektora ochrony danych:rodo@olsztyn.wiw.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych

Okres przechowywania danych: czas niezbędny  do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej( z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych: wiw@olsztyn.wiw.gov.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku w związku z art.6 ust.1 lit.c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.

 Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Metody selekcji:
1. rozmowa kwalifikacyjna
2. test wiedzy i umiejętności w przypadku liczby kandydatów powyżej 12 osób
3. Sygnatura akt naboru: WIW-A-OS.210.01.2020
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 89 524 14 87

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2444

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Udostępnił: Małgorzata Kacprzycka-Nowicka

Komórka organizacyjna: Dział ds. pracowniczych

Wprowadzono: 21.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×