Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 14064ARCHIWALNE z dnia 11.08.2017 r.

 • Oferty do
  21

  sierpnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: zamówień publicznych oraz spraw administracyjno - gospodarczych

Wydział AdministracjiMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn

WARUNKI PRACY

praca administracyjno – biurowa; Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy Występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy: 1. praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie), 2. ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, podjazdu, drzwi o odpowiedniej szerokości,

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie, przeprowadzanie i koordynacja postępowań o udzielanie zamówienia publicznego oraz prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień publicznych i sporządzanie związanych z tym sprawozdań
 • zbieranie informacji na temat planowanych zakupów ze środków W-M WKZ oraz opracowywanie na dany rok propozycji planowanych zakupów i wprowadzanie do planu zamówień publicznych. Weryfikacja i kontrola pod względem merytorycznym pozycji (wniosków) zgłaszanych przez wnioskodawców, tj. kierowników, pracowników WUOZ Olsztyn
 • planowanie i realizacja bieżących remontów Urzędu wraz z zakupem środków trwałych i wyposażenia, w porozumieniu z wydziałem księgowości; planowanie i monitoring wszelkich napraw i konserwacji użytkowanych środków trwałych
 • nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z budżetem zadaniowym oraz weryfikacja kosztorysów składanych w postępowaniu związanym z dofinansowaniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków (przeprowadzanie czynności w postępowaniu dotyczącym udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość rozporządzeń i innych aktów wykonawczych do wymienionych ustaw
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej
 • wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • umiejętność organizowania pracy własnej i stosowania przepisów dotyczących organizacji i zadań Urzędu
 • umiejętność oceny i analizy problemów i spraw w różnych aspektach
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny, fax)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności kandydata

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.08.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie
w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń zawierających własnoręczny podpis aplikanta.
Lista osób spełniająca wymogi formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP Urzędu na stronie internetowej www.bip.wuoz.olsztyn.pl.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/ kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.
Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu w terminie nie wcześniej niż 30 dni od zakończenia rekrutacji.
Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych oraz spraw administracyjno-gospodarczych”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (89) 521-85-32.Liczba odwiedzin: 3183

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Udostępnił: Marzena Młody

Komórka organizacyjna: AD

Wprowadzono: 11.08.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×