Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 22783ARCHIWALNE z dnia 22.02.2018 r.

 • Oferty do
  9

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

sekretarz kierownika jednostki

SekretariatMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
ul. Kołobrzeska 11
10-444 Olsztyn

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa, - kontakt z klientem zewnętrznym, - pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie obsługi sekretariatu Wojewódzkiego Inspektora
 • Przyjmowanie, wysyłanie, rejestrowanie korespondencji w systemie tradycyjnym oraz elektronicznym w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • Przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu - osobiście, telefonicznie oraz mailowo
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Przygotowywanie i przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Ogólna wiedza nt. funkcjonowania administracji publicznej i służby cywilnej
 • Znajomość organizacji i struktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows), Excel, poczta elektroniczna,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących instrukcji kancelaryjnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
  ul. Kołobrzeska 11,
  10-444 Olsztyn

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- W ofercie należy podać dane kontaktowe; adres e-mail, nr telefonu.
- W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów.
- Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni e-mailem.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr te. 89 538-88-22 lub 89-538-88-14.
- Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.Liczba odwiedzin: 4835

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Udostępnił: Artur Jaroszewicz

Komórka organizacyjna: stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 22.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×